W dniu 20 listopada 2013r w Zespole Szkół Nr 1 odbyły się eliminacje szkolne do I edycji konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy pt. „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie chętnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 21 uczniów. Po rozwiązaniu testu składającego się z 32 pytań dwoje uczniów tj. Borys Anna z klasy II TE oraz Tenderenda Jakub z klasy II TPS zakwalifikowało się do etapu regionalnego, który odbędzie się w Kielcach. Eliminacje szkolne zostały zorganizowane przez nauczycieli naszej szkoły – Agnieszkę Spałę oraz Romana Górę.

W ramach Europejskiej Akademii Piłkarskiej „Grassroots" 26.11.2013 roku odbyła się kursokonferencja, skierowana do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów piłki nożnej z regionu świętokrzyskiego. Głównym tematem szkolenia był wszechstronny rozwój ruchowy na bazie ćwiczeń opracowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej przy współpracy z Niemiecka Federacją Piłkarską (DFB). Wydarzenie to patronatem honorowym objął Starosta Powiatu Opatowskiego pan Bogusław Włodarczyk. Organizatorami konferencji byli: Polski Zawiązek Piłki Nożnej, Wydział Szkolenia Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty - Grzegorz Bień oraz Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie.

W dniu 21 listopada 2013 roku zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami banku w ramach obchodów szóstej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W tym projekcie edukacyjnym brali udział uczniowie z klasy trzeciej Technikum ekonomicznego oraz członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. Tematem przewodnim tych nietypowych zajęć przeprowadzonych na lekcji bankowości była „Własna firma" postrzegana z punktu widzenia potencjalnego przedsiębiorcy parającego się działalnością na własny rachunek.

W dniu 15 listopada 2013 roku odbyła się uroczysta Gala Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS w okazałej siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Łodzi, na której Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie reprezentował opiekun Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości Piotr Banaczyk. Impreza miała za zadanie podsumować aktywność nauczycieli realizujących projekty edukacyjne z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i przedsiębiorczości. Na ósmą edycje Gali Impuls zostali zaproszeni członkowie Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli i ich uczniowie oraz wybitni przedstawiciele świata finansów i biznesu.