Młodzież Ekonomika z Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie zakwalifikowała się do II etapu Wojewódzkiego Konkursu ,,Euromania'' 10.09.2013 r. pięcioosobowa drużyna pod opieką p .Tomasza Sewery w składzie : Monika Kania, Paulina Durda, Jarosław Głąb, Marcin Kowalski, Ireneusz Sroczyński reprezentowała powiat opatowski na szczeblu wojewódzkim. Drużyna wylosowała stanowisko nr 8. Emocje sięgały zenitu, młodzież z wiekim zapałem odpowiadała na pytania dotyczące ekonomii i funduszy europejskich. Uczniowie ZS NR1 w Opatowie wykazali się rozległa wiedzą i znakomicie poradzili sobie z tym etapem konkursu.

11 września 2013 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie przeprowadzona była kolejna, w tym roku szkolnym pierwsza akcja honorowego oddawania krwi. Akcję zorganizowało szkolne koło PCK wraz z opiekunem – Szczepanem Madejem. Obsługę medyczną zapewniła ekipa wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Obsługę organizacyjną zapewniły członkinie SK PCK. Zgłosiło się ponad 50- ciu chętnych osób.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach odbył się w dniach 2-5.09.2013 roku pod patronatem Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego.

Targi zbrojeniowe to trzecia co do wielkości impreza tego typu w Europie. Przybyło na nią 400 wystawców z 23 krajów, w tym z USA, Francji, Niemiec, Włoch, Izraela. Tegorocznym państwem przewodnim była Turcja. Niezwykle bogatą ofertę przygotował Polski Holding Zbrojeniowy. Uczniowie Mundurówki ZS Nr 1 w Opatowie pod opieką pani Edyty Gwoździk mieli możliwość zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem i uzbrojeniem wojskowym i pojawili się na targach 5 września 2013 r.

Dnia 4.09.2013 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie odbyło się spotkanie prowadzone w ramach projektu „Młodzież w działaniu” – wolontariat Europejski – Zostań wolontariuszem. Program ma na celu rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Spotkanie poprowadziły osoby z Węgier, Hiszpanii i Białorusi. Przedstawiły one prezentację dotyczącą kultury, obyczajów i osobliwości krajów, z których pochodzą.