ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W OPATOWIE

PROWADZI NABÓR W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ

 

Technikum:

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - nowy kierunek (film)

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik hotelarstwa

Technik logistyk - nowy kierunek

Liceum Ogólnoszktałcące:

Klasa służb mundurowych

Szkoła Branżowa I stopnia:

Klasa - Mechanik pojazdów samochodowych

Klasa - Wielozawodowa

(Kucharz; Piekarz; Cukiernik; Sprzedawca; Fryzjer; Stolarz; Elektryk; Rolnik; Mechanik; Krawiec, Ślusarz)


 

 

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy dla szkół w systemie dziennym:   Adobe-PDF-Logo4

Podanie o przyjęcie do Internatu:  Adobe-PDF-Logo4

Wykaz przedmiotów zawodowych w szkołach typu Technikum:  Adobe-PDF-Logo4

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie ogłasza
terminarz i zasady rekrutacji do szkoły

na rok szkolny 2017/2018
dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

 

  1. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami od 11 kwietnia do 28 czerwca 2017r., do godz. 15.00.
  2. Doręczanie przez kandydatów kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat od 24 do 28 czerwca 2017r., do godz. 15.00.
  3. Postępowania kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do 30 czerwca 2017r., do godz. 15.00.
  4. Ogłoszenie wstępnych list kandydatów do 15 lipca 2017r., do godz. 15.00.
  5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 19 lipca 2017r.
  6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 26 lipca 2017r., do godz. 15.00.
    Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranego typu szkoły traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły.
  7. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc do 27 lipca 2017r., do godz. 15.00.
  8. Postępowanie uzupełniające do końca sierpnia 2017r., do godz. 15.00.