Organizacja roku szkolnego

Oparta na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

  

20 sierpnia – Opiniująca Rada Pedagogiczna

25 sierpnia – Plenarna Rada Pedagogiczna

3 września – Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

13 września – Rada plenarna - zatwierdzenie rocznych planów pracy

24 września – Spotkanie z rodzicami klas pierwszych oraz klas maturalnych

13 października – Dzień Edukacji Narodowej Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych

9 listopada – Święto Niepodległości

15 listopada – Spotkanie z rodzicami

17 grudnia – rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych

21 grudnia – Wigilia szkolna

22 grudnia1 stycznia – Zimowa przerwa świąteczna

10 stycznia – Rada klasyfikacyjna I-go semestru

11 stycznia  Plenarna Rada Pedagogiczna

Styczeń/luty - Egzaminy zawodowe – sesja zimowa

14 stycznia – 27 lutego – Ferie zimowe

Kwiecień – Rekolekcje

16 kwietnia – Rada klasyfikacyjna klas maturalnych

18 kwiecień – 23 kwiecień – Wiosenna przerwa świąteczna

 – Dzień Otwarty

26 kwietnia - Zakończenie klas maturalnych

1-3 maja – Przerwa majowa

6 maja – Matura - j. polski (p. p)

7 maja - Matura - j. angielski (p. p.)

8 maja – Matura - matematyka (p. p.)

czerwiec – egzaminy zawodowe – sesja letnia

14 czerwca – Rada klasyfikacyjna klas promocyjnych i kończących zawodowych

21 czerwca – Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca – Plenarna Rada Pedagogiczna

                      

UWAGA!!

Terminy  mogą ulec zmianie

 

Wykaz dni wolnych od zajęć edukacyjnych

 

30 kwietnia - poniedziałek

2 maja - środa

3 dni maja - matury (ZSZ pracuje)

1 czerwca - piątek po Bożym Ciele

2 dni - egzamin zawodowy - 1 dzień w sesji zimowej i 1 dzień w sesji letniej z wykorzystaniem na przeprowadzenie egzaminów zawodowych, terminy po ustaleniu przez OKE w Łodzi