Dnia 11 stycznia 2017 roku w ZS Nr 1 odbył się I etap podstawowy Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Tematyka olimpiady obejmowała i poszerzała wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii, ekologii, ochrony i kształtowanie środowiska, geografii, chemii i fizyki. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 23 uczniów.

Z przyjemnością informujemy, iż do kolejnego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Aleksandra Molisak kl. I LOM
Patrycja Sadaj kl. IV TŻiUG
Jan Kuchniak kl. IV TŻiUG

Eliminacje okręgowe II etapu odbędą się w miesiącu kwietniu w Kielcach. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

pck

W dniu 25 stycznia 2017r. (środa) w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie odbędzie się kolejna akcja Honorowego oddawania krwi. Zgodnie z tradycją organizatorem akcji jest Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Początek akcji przewidywany jest na godzinę 9.00. Wszystkich chętnych do udziału w tej formie pomocy potrzebującym chorym i ofiarom wypadków serdecznie zapraszamy.

 tarcz perspektywy

Zespół Szkół Nr1 w Opatowie po raz pierwszy w swej historii został wyróżniony w prestiżowym rankingu czasopisma ,,Perspektywy”. W kategorii techników szkoła uplasowała się na piątym miejscu w województwie i zajęła wysokie 212 miejsce w Polsce. Ten ogromny progres jest wypadkową dwóch sił: pracy nauczycieli i uczniów. Od ich współpracy zależy sukces. Młodzież musi być świadoma swoich mocnych stron, należy pozwolić im odkryć swoje zdolności i sprawić, by zamieniły się w pasje - zgodnie podkreślają nauczyciele z tutejszej szkoły. Niewątpliwie ważna jest też atmosfera naznaczona przyjaźnią, zrozumieniem i wzajemnym wsparciem. Młodzież i nauczyciele potrzebują odpowiedniego warsztatu pracy - podkreśla Magdalena Gdowska, dyrektor szkoły. Dzięki projektom unijnym i wsparciu organu prowadzącego szkoła została właściwie doposażona.

Jednym z elementów programu innowacyjnego w Mundurówce jest poznawanie różnych służb mundurowych. Dzięki Fundacji GROM COMBAT, z którą współpracuj Zespół Szkół Nr 1, uczniowie klas mundurowych odwiedzili Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej w Warszawie. Młodzież spotkała się z Zastępcą Dyrektora ds.Bojowych mł. insp.Mirosławem Wypychem, który przedstawił strukturę organizacyjną BOA. Jest to centralna komórka organizacyjna Policji ds.wykrywania i zawalczania terroryzmu, zajmująca się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, konwojowaniem najgroźniejszych przestępców- powiedziała pani Edyta Gwoździk.