„Uczymy się od najlepszych w naszym regionie ...” – mówi jedna z uczennic Technikum Logistycznego w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie. Tak, to właśnie ta myśl zawsze towarzyszy organizacji pracy dydaktycznej nauczycieli tego rozwijającego się kierunku kształcenia w szkole na „Górce”. Dlatego właśnie, młodzi logistycy z klasy pierwszej i drugiej końcem listopada uczestniczyli w specjalnie przygotowanych warsztatach w kieleckiej siedzibie firmy - Makro Cash&Carry. Dzięki przychylności kierownika logistyki Pan Kryspina Baruchy z kieleckiego oddziału Makro Cash&Carry logistycy z Zespołu Szkół nr1 w Opatowie mieli okazję zobaczyć, jak prężnie prosperująca od wielu lat firma realizuje szereg zadań logistycznych takich jak: magazynowanie, komisjonowanie, dystrybucja czy logistyczna obsługa klientów indywidualnych. Firma Makro Makro Cash&Carry zajmuje się zaopatrzeniem hurtowym jak i sprzedażą indywidualną produktów branży spożywczej, elektronicznej, AGD i artykułów biurowych. Firma jest najnowocześniejszą, samoobsługową hurtownią mającą wiele oddziałów w naszym kraju, świadcząca wyżej wymienione usługi dla lokalnych przedsiębiorców i ludzi biznesu. Makro jest częścią Metro Group, jednego z największych na świecie koncernów handlowych.

Aleksandra Molisak a klasy II LOM otrzymała tytuł laureata I stopnia z wyróżnieniem za zdobycie maksymalnej liczby 100 punktów, w konkursie języka angielskiego Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus - Lingua Plus.

GRATULUJEMY !!!

W Zespole Szkół nr 1 promujemy idee wolontariatu. Kształtujemy wśród uczniów postawy, które sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Nasza młodzież wykazuje chęć udziału w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci. Tradycją stała się między innymi współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Niemienicach. Stąd, już po raz szósty młodzież na „Górce” wybrała się w roli św. Mikołaja do dzieci ze słodkimi upominkami. Do tego zadania nasi uczniowie przygotowywali się od wielu tygodni.