W niedzielę 20 października młodzież Zespołu Szkół nr 1 „Szkoły na Górce” w Opatowie reprezentująca Szkolne Koło Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski uczestniczyła w misyjnym nabożeństwie różańcowym odmawianym w wielu językach świata. W czasie Mszy świętej w darach ofiarnych zostały złożone dary od naszej młodzieży na rzecz dzieci w szpitalach w Zambii.

Obchodzony w październiku Światowy Dzień Żywności oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, to dobra okazja do pogłębienia świadomości młodzieży na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienia poczucia solidarności w walce  z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

W dniu 15.10.2019 zostały przeprowadzone ćwiczenia, które miały na celu sprawdzenie przygotowania obiektu, personelu szkoły oraz uczniów do działań w przypadku powstania zagrożenia pożarowego w tym prowadzenia ewakuacji zbiorowej.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr1 w Opatowie w tym roku szkolnym połączyły dwie ważne uroczystości - Dzień Nauczyciela oraz Ślubowanie Klas Pierwszych. Tego dnia spotkali się dyrekcja szkoły, nauczyciele, zaproszeni goście oraz społeczność uczniowska, by wspólnie uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu.