W ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” nauczycielki przedmiotów zawodowych w technikum żywienia i usług gastronomicznych w Opatowie, panie Monika Wicha i Agnieszka Spała na początku września wzięły udział w wizycie studyjnej w Szwajcarii. W ramach pobytu zatytułowanego „Szwajcarski system kształcenia dualnego” nauczyciele przedmiotów zawodowych województwa świętokrzyskiego spotkali się z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za system kształcenia zawodowego w Szwajcarii i poznali zasady organizacji dualnego systemu kształcenia w tym kraju.

Powiat Opatowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie jako realizator pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o możliwości dofinansowania kosztów nauki dla osób niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – moduł II. Adresatem pomocy w module II jest osoba niepełnosprawna, która: - posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: w zależności od ilości złożonych wniosków dofinansowanie przydzielane jest proporcjonalnie.

W dniu 07.09.2017r uczniowie wszystkich klas Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki brali udział w ogólnopolskim pokazie ciągników i sprzętu rolniczego organizowanego przez Centrun Dystrybucji Firmy Valtra oraz Trille Technika Rolnicza i Leśna Piotr Maciejczyk Opatów. Celem pokazów było zademonstrowanie najnowszych osiągnieć stosowanych w ciągnikach firmy Valtra oraz współpracujących z nimi wiodących firm rolniczych produkujących topowe maszyny takie jak: Amazone, Fiskin, Kuhn i Rauch. Nasi młodzi rolnicy mieli możliwość zapoznania się najnowocześniejszym sprzętem. Ze względu na fakt, iż uczniowie starszych klas TMR posiadają prawo jazdy kategorii B i T finansowane przez szkołę, odbyli samodzielnie jazdy testowe prezentowanymi pojazdami. Uczestnicy wykazali się dużą znajomością zagadnień rolniczych i umiejętnościami praktycznymi.

 

Serdecznie zapraszamy osoby zapisane na 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

w kwalifikacjach A.18, A.22, M.01, M.02.

na pierwsze zajęcia 15 września o godzinie 15:00 

(plan zajęć według hamonogramu w zakładce z planem lekcji)