W wakacje uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie uczyli się i pracowali u lokalnych przedsiębiorców. Żywieniówka uczestniczyła w stażu zawodowym w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Jego  celem jest wzrost jakości kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem  części praktycznej prowadzonej na zasadzie dualnej współpracy szkoły z przedsiębiorcami lokalnego rynku pracy. Uczniowie TŻiUG kształcący się w jednej z siedmiu inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego (nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze) uznanych przez specjalistów za zawody przyszłości zdobywali doświadczenie  w restauracjach „Żmigród” i "Miodowy Młyn".

Młodzież  z ZS Nr 1 w Opatowie wraz z nauczycielami p. Edytą Gwoździk, p. Markiem Frejlichem i kapelanem wojskowym ks. Jerzym Skiminą przybyli na specjalne zaproszenie Ministerstwa Obrony Narodowej na XXIV edycję Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. "To wielki zaszczyt i niezwykłe wyróżnienie" – powiedziała p.Edyta Gwoździk - ponieważ znaleźliśmy się tam wśród 10 najlepszych szkół z całej Polski. Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w uroczystym apelu inaugurującym MSPO z udziałem Ministra Obrony Narodowej, dowódców jednostek wojskowych, przedstawicieli Sztabu Generalnego, szefa Organizacji Proobronnych i parlamentarzystów. Szczególnym momentem tej uroczystości było wręczanie nagród przez Ministra Obrony Narodowej wyróżnionym uczniom klas mundurowych. Wśród 10 "wzorowych'' i nagrodzonych kadetów znalazła się uczennica kl. III LOM Dominika Łukasik. "Dominika jest wyróżniającą się uczennicą. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w szkoleniach militarnych.

Na przełomie sierpnia i września 2016 roku trzech nauczycieli opiekunów technikum mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Nr1 w Opatowie: Władysław Polit, Mariusz Kowalski, Paweł Weselak wzięło udział w szkoleniu w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe. Szkolenie było organizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie z koordynatorem Markiem Rudzińskim oraz DEULA Nienburg (Dolna Saksonia – Niemcy) reprezentowanym przez Dyrektora Berndta Antelmanna. W szkoleniu brało udział 20 nauczycieli szkół rolniczych z całej Polski. Tematem szkolenia było: „Stosowanie innowacyjnych rozwiązań  i technologii w działalności produkcyjno – usługowej warunkiem rozwoju obszarów wiejskich w Europie”