Nauczyciele Anna Wiśnios i Piotr Cybula często stosują w ramach lekcji powtórzeniowych metodę aktywizującą z użyciem aplikacji Kahoot. Metoda polega na tworzeniu w serwisie online swoich zasobów (testy, gry) oraz projektowaniu komunikacji i interakcji. W dniu zajęć uczniowie logują się do serwisu za pomocą swoich smart fonów i odpowiadają na pytania testowe. Kahoot jest technologią, która ułatwia tworzenie, odkrywanie, odtwarzanie i udostępnianie w ciągu kilku minut zabawnych gier edukacyjnych - dla dowolnego tematu, w jakimkolwiek języku, na dowolnym urządzeniu, dla wszystkich grup wiekowych. Nauka staje się atrakcyjna i stanowi duże urozmaicenie dla uczniów.

"Rytm życia, jak i całego społeczeństwa wyznaczony jest w pewnej mierze kalendarzowym biegiem, gdzie szczególne akcenty przypadają w momentach ważnych rocznic i świąt. Spotykamy się dziś aby chociaż raz w roku podziękować naszym nauczycielom, za ich trud, serce oraz wkład w nasze wychowanie i nauczanie. Dziękujemy Wam za to, że uczycie nas żyć tak, byśmy nie zbłądzili w dzisiejszym świecie i byśmy potrafili dać siebie innym.'' Tymi słowami uczniowie ZS nr 1 w Opatowie rozpoczęli uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, która wyjątkowo w tym roku odbyła się na sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury. Tego dnia połączono dwa wydarzenia|- Święto Nauczycieli i Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych, którzy zostali przyjęci aż do sześciu oddziałów ZS nr1. Uroczyste Ślubowanie wypełniło pierwszą część spotkania, natomiast druga poświęcona była nauczycielom.

W konkursie „Kreatywna Szkoła III” zorganizowanym w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”  wyłoniono najzdolniejszych i najaktywniejszych uczniów kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w województwie świętokrzyskim. W nagrodę wzięli oni udział w zagranicznej wizycie edukacyjnej w Kolonii w Niemczech, w dniach 8 – 10 października 2017 roku. Wśród nagrodzonych znalazła się trójkę uczniów z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie: Klaudia Gaweł i Katarzyna Kotwa z klasy IV oraz Krzysztof Pyza z klasy III. W czasie pobytu w Niemczech uczniowie odwiedzili Międzynarodowe Targi Spożywcze ANUGA odbywające się w Kolonii, gdzie zapoznali się z ofertą produktów żywnościowych wystawców z całego świata.

Uwaga uczniowie w bibliotece szkolnej dostępne są już nowe książki - wybrane przez was - zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapraszamy!