Kolejne dwie 16-osobowe grupy z Technikum Żywienia i Obsługi Gastronomicznej rozpoczeły swoje 3-tygodniowe praktyki w środkowej części Portugalii w miasteczku Évora. W czasie pobytu w Portugalii uczniowie mają możliwość poznać tajniki kuchni portugalskiej, a także atrakcje turystyczne tego kraju.

W poniedziałek 17 lipca 2017r. miała miejsce uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji rozbudowy i doposażenia Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Kielcach a Starostwem Powiatowym w Opatowie. Całość inwestycji opiewająca na 5 mln zł. objąć ma trzy podstawowe elementy: remont dotychczasowej sali gimnastycznej i starego bloku sportowego, budowę łącznika i nowej, profesjonalnej sali gimnastycznej oraz doposażenie warsztatów szkolnych w nowoczesne urządzenia i maszyny służące nauce zawodów: technik pojazdów samochodowych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali wicemarszałek i członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik oraz radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewelina Bień. Podpisy ze strony Powiatu Opatowskiego złożyli Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk, skarbnik Powiatu Zofia Rusak oraz członek Zarządu Powiatowego Mirosław Adamek.

 

Lista kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie

na rok szkolny 2017/2018 (szkoła ponadgimnazjalna)

Adobe PDF Logo4

 

Serdecznie witamy w społeczności uczniowskiej

Szkoły na Górce :)