Nauczyciele koordynujący pracę klas mundurowych w ZS nr 1 w Opatowie p.Edyta Gwoździk i p.Marek Frejlich dbają o to, by ich uczniowie mogli uczestniczyć w interesujących szkoleniach. Od pięciu lat współpracują z mjr Jackiem Kowalikiem i Fundacją GROM COMBAT - organizatorem ekstremalnego szkolenia - "Seminarium Drewniak", będącego symulacją szkolenia operatorów JW GROM. W tegorocznej jubileuszowej, bo X edycji Seminarium, z zaproszenia Fundacji skorzystała 22 osobowa grupa młodzieży z ZS nr 1. "Mundurówka" wraz z p.Edytą Gwoździk i p.Markiem Frejlichem zawitała na ponad 90 godzinne szkolenie wypełnione różnorodnymi elementami z niewielką ilością snu.

Rozpoczynamy obchody Dni Pamięci poświęcone lokalnym wydarzeniom historycznym oraz ich bohaterom.

Dni Pamięci w Zespole Szkół nr1 w Opatowie - Obchody 153 rocznicy Bitwy Opatowskiej

W dniu 25 stycznia w Naszej Szkole przeprowadzona została kolejna akcja honorowego krwiodawstwa. Tradycyjnie akcję organizowała młodzież ze szkolnego koła PCK wraz ze swym opiekunem Szczepanem Madejem. Także tym razem mogliśmy liczyć na honorowych krwiodawców reprezentujących naszą młodzież, ale także na mieszkańców społeczności lokalnej. Do akcji zgłosiło się ponad 50 osób, z czego krew oddało 34 osób. Łącznie Ekipa Wyjazdowa z Regionalnego Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach pobrała od dawców 15,3 l krwi.

Hasłem przewodnim 25 Finału WOŚP była „Pediatria i godna opieka seniorów”. Oznacza to ,że głównym celem społecznej zbiórki było zebranie funduszy z przeznaczeniem na wsparcie leczenia dzieci i opieki seniorów. W akcji uczestniczyło także 14 wolontariuszy z naszej szkoły. Młodzież zbierała datki do puszek najczęściej w miejscach swojego zamieszkania. Akcja została zainicjowana podobnie jak poprzednie przez szkolne koło PCK. W dniu zbiórki wszyscy uczestnicy dotarli do sztabu akcji i rozliczyli się ze swej działalności. Opiekunami młodzieży w tym dniu byli podobnie jak w latach poprzednich nauczyciele: Szczepan Madej, Jan Hynek i Paweł Weselak. Łącznie nasza młodzież zebrała sumę 6.654,73 zł.