17.04.2019r. młodzież klasy drugiej Technikum Hotelarstwa i Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki wraz z wychowawcą Iwoną Winiarczyk Kapsą i nauczycielem historii Jerzym Strzyżem odbyła podróż w przeszłość do czasów II wojny światowej. Uczniowie uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii, której celem było zapoznanie się z historią obozu koncentracyjnego w Majdanku oraz okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie.

W rzeczywistości szkolnej pojawiają się chwile radosne i pełne zadumy oraz wzruszeń. Szczególnym momentem jest dzień ukończenia szkoły średniej przez uczniów, którzy za kilka dni przystapią do najważniejszego w swoim życiu egzaminu – matury. W ZS nr 1 w Opatowie uroczystosć ta miała szczególny charakter, a przyświecały jej słowa poety K.I. Gałczyńskiego „Ile razem dróg przebytych / Ile ścieżek przedeptanych(...) / Więc chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia(...)” dedykowane abiturientom. W ten wyjątkowy dzień towarzyszyli im: dyrekcja szkoły - pani Magdalena Gdowska i Piotr Cybula. wychowawcy: pani Agnieszka Frejlich prowadząca klasę IV Technikum Żywienia i Hotelarstwa, pani Sylwia Podczasi – klasę IV Technikum  Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Pojazdów Samochodowych, pan Marek Frelich – Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych oraz rodzice,  Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście - starosta opatowski pan Tomasz Staniek i vice prezes Fundacji GROM COMBAT pan por. Adam Szela.

Uczniowie z pierwszych klas Technikum Logistycznego są żądni wiedzy i poznawania ciekawych miejsc. Dzięki wyjazdom studyjnym  zdobywają cenne informacje na temat wspaniałych możliwości, jakie stwarza wybrany przez nich kierunek kształcenia. W tym roku odbyli już kilka interesujących wycieczek (a kolejne wciąż przed nimi). Ostatnią z nich była niezwykła wyprawa do jednej z największych i najnowocześniejszych w Polsce przetwórni soków Dreher Poland  Koprzywnica,  zorganizowana przez p. Tomasza Sewerę (Kierownika Szkolenia Praktycznego) oraz wychowawców klas I TLA - p. Magdalenę Kidoń i  I TLB - p. Jolantę Kozieł.