Zwycięzcami konkursu origami pt.”Wdzięk składanych kartek, czyli matematyczne origami” w roku szkolnym 2017/2018 zostali:

- Wiktoria Sternik – II TL

- Cieszkowski Łukasz – II D

- Doleszek Przemysław – II TMR

- Krycia Adrian - II TPS

- Susło Daniel – II TMR

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za twórcza postawę i życzymy dalszych sukcesów.

 

organizatorzy:

Dorota Jeziorska

Agnieszka Zwolska

Światowe Dni Zdrowia 2018 odbywały się pod hasłem "Zdrowie dla wszystkich”. Przekonanie, że wszyscy ludzie powinni móc korzystać z prawa do opieki zdrowotnej skłoniło nas do podjęcia działań z zakresu edukacji prozdrowotnej. Z tej okazji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji związanych z szeroko pojętym zdrowiem. Stan zdrowia i choroby towarzyszy człowiekowi przez całe życie dlatego p. Sylwia Kot reprezentująca Sanepid uświadomiła młodzież, ze zadaniem jej placówki jest zapobieganie chorobom zakaźnym, zawodowym a także dbanie o kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych poprzez nadzór i kontrolę obiektów użytku publicznego, zakładów pracy oraz wszystkich tych miejsc, gdzie może dojść do utraty zdrowia.

''Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?[...]
Ile w trudzie nieustannym
Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?[...]''
K.I.Gałczyński

Tymi słowami przedstawiciele klas młodszych żegnali tegorocznych absolwentów ZS nr1 w Opatowie podczas akademii, która odbyła się 27 kwietnia 2018r. Na tę wyjątkową uroczystość przybyli zaproszeni goście: wicestarosta Powiatu Opatowskiego pan Gustaw Saramański, radna powiatowa pani Aneta Bławat, Przewodniczący Komisji Oświaty pan Tomasz Świątek, wiceprezes Fundacji GROM COMBAT pan Adam Szela, dyrektor szkoły pani Magdalena Gdowska, wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele, absolwenci i ich rodzice oraz przedstawiciele klas młodszych.Bardzo ważnym momentem było wręczanie absolwentom nagród i dyplomów za najlepsze wyniki w nauce, znakomitą frekwencję, zaangażowanie w życie szkoły oraz godne jej reprezentowanie. Szczególnym uhonorowaniem absolwentów jest tytuł ''Primus Inter Pares'' przyznawany wraz ze statuetką uczniom klas maturalnych, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w całym cyklu kształcenia w ZS nr1 w Opatowie oraz wyróżniali się swoją postawą i zaangażowaniem. W roku szkolnym 2017/2018 do grona najlepszych absolwentów dołączyły kolejne dwie osoby. Zaszczytny tytuł ''Primus Inter Pares'' otrzymały Katarzyna Grudzień z klasy III LOM i Daria Kusal z klasy IV TŻA. Wyróżniający się uczniowie otrzymali także nagrody i dyplomy za dzialność artstyczną, sportową oraz zaangażowanie w działalność klas mundurowych.. Do rąk absolwentów trafiły także dyplomy Honorowych Dawców Krwi, Laury Wdzięczności za działalność artystyczną w Opatowskim Teatrze Muzycznym oraz nagrody ufundowane przez Fundację GROM COMBAT.

 

Gimnazjaliści z powiatu opatowskiego i spoza jego granic tłumnie przybyli do Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, aby w ramach „Dnia Otwartego” obejrzeć szkołę i zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. „Cieszy mnie tak duże zainteresowanie szkołą, którą mam zaszczyt kierować – powiedziała Magdalena Gdowska, dyrektor tutejszej placówki. Mam nadzieję, że spośród niezwykle bogatej oferty edukacyjnej każdemu uda się wybrać kierunek kształcenia po linii jego zdolności i zainteresowań. Szkoła gwarantuje nie tylko bardzo wysoki poziom nauczania, o czym świadczą ostatnie wyniki egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych, ale również naukę w profesjonalnych pracowniach zawodowych, np.: w pracowni dla hotelarzy, logistyków, mechaników samochodowych i niezwykle kosztownej w wyposażeniu pracowni agrotroniki. Wszystko  to jest możliwe dzięki funduszom w wysokości 7,5 miliona złotych pozyskane przez organ prowadzący. Nauczanie zawodu to nasza pasja poparta kilkudziesięcioletnią tradycją w naszej szkole. Co prawda prace remontowe jeszcze trwają i nie mogliśmy pochwalić się nowym kompleksem sportowym, który, zapewniam, jest imponujący, na miarę XXII wieku, tym większa będzie niespodzianka dla pierwszaków we wrześniu”.