W piątek, 19 maja 2017r. młodzież z klasy drugiej i trzeciej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wyleciała do Portugalii na trzytygodniowe praktyki zawodowe. W trakcie przygotowań do wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach branżowych, zostali przeszkoleni pod względem językowym, zapoznali się też z wyznacznikami kulturowymi tej części Europy. Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej uczestników i dostosowanie ich wiedzy oraz kompetencji do potrzeb rynku pracy, doskonalenie języka angielskiego, zwłaszcza zawodowego, poznanie zasad działania zagranicznych firm branży spożywczej, wymagań stawianych pracownikom, promocji i marketingu, co ułatwi uczestnikom w przyszłości znalezienie zatrudnienia oraz prowadzenie własnych firm.

Uczniowie klasy pierwszej TPS Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie w ramach realizowanych wycieczek branżowych wybrali się do Kielc do autoryzowanego salonu i serwisu BMW ZK Motors, który jest pierwszym dealerem marki BMW w województwie świętokrzyskim. Jest także jedynym salonem BMW na świecie, który otrzymał Złoty Certyfikat BMW AG potwierdzający wprowadzenie wysokich standardów ekologicznych. Salon o powierzchni 4500 m2 mieści się w Kielcach przy ul. Wystawowej, w sąsiedztwie Targów Kielce. Uczniowie wraz z opiekunami zostali przyjęci i zapoznani z funkcjonowaniem salonu i serwisu dzięki uprzejmości Dyrektora Firmy ZK MOTORS, mającej w ofercie samochody nowe i używane oraz motocykle marki BMW, a także kompleksowe usługi serwisowe, w tym blacharsko-lakiernicze.

Pięcioro naszych uczniów z techników: Karol Czeczot (Technikum Pojazdów Samochodowych), Kinga Chaniecka i Julia Lipińska (Technikum Hotelarskie), Krzysztof Pyza oraz Monika Sajda (Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych) otrzymało stypendium w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Koordynowany projektu jest Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podstawą ubiegania się o stypendium były znaczące osiągnięcia z przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków obcych. Uczniowie wykazali się udziałem w olimpiadach, konkursach oraz dodatkowych warsztatach i szkoleniach. Domeną osób szczególnie zdolnych jest umiejętność łączenia pasji z wykonywanym zawodem. Nasi uczniowie zawsze chętnie zdobywają dodatkowe kwalifikacje, a w przypadku piątki stypendystów ich starania zostały wyjątkowo wyróżnione. Liczba uczniów zakwalifikowanych do stypendium potwierdziła, że w powiecie opatowskim jesteśmy liderami w kształceniu zawodowym.

Dzień Ziemi, to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Coroczny temat tego święta związany jest z ważnym dla środowiska i przyrody zagadnieniem, w tym roku poświęcony jest on ochronie bioróżnorodności. Różnorodność biologiczna to termin, którym posługujemy się, aby oddać cale bogactwo świata przyrody. Nie jesteśmy w stanie przetrwać w oderwaniu od przyrody, choć czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zachodzące w szybkim tempie zmiany klimatyczne i konsumpcyjna działalność człowieka powoduje, że liczba i różnorodność organizmów żywych ulega redukcji szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Stąd pomysł na „Green Monday” w naszej szkole. Aby pokazać, jak ważna jest dla nas Ziemia,