Projekt Czas Profesjonalistów

Lista osób zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji - Czas na profesjonalistów...

naglowek czas prof 

Lista osób zakwalifikowanych w pierwszym etapie rekrutacji w projekcie:

„Czas na profesjonalistów – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim”

 

Technik Hotelarz

Wiktoria Żmudzińska

Natalia Gawlik

Andżelika Kotaś

Wiktoria Staniek

Marta Zygmunt

Technik Logistyk

Dominika Rużalska

Katarzyna Wrona

Jakub Bonarek

Krystian Ruda

Bartosz Saniawa

Natalia Zawada

Tomasz Zakrzewski

Patrycja Wiśniewska

Ewa Smolińska

Beata Smolińska

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Emilia Buchalska

Anna Chodorek

Łukasz Grabowiec

Wiktoria Jaworska

Zuzanna Pater

Angelika Stepień

Błażej Szcześniak

Karol Kulasiak

Paulina Gałęza

Natalia Chrapek

Weronika Gorazd

Emilia Błońska

Karolina Szczykutowicz

Katarzyna Zawada

Agata Imiałkowska

Jakub Baszak

Karolina Pietrzyk

Weronika Szcześniak

Martyna Macios

Sandra Kuśmierz

Technik Mechanizacji Rolnictw i Agrotroniki

Mariusz Lis

Sebastian Sternik

Patryk Wielgus

Paweł Nadziałek

Marcin Sadak

Radosław Kaczmarczyk

Jakub Ożdżyński

Rafał Kaczmarski

Patryk Staniek

Adam Radosz

Mateusz Wiatrek

Jakub Szwagierczak

Kamil Pająk

Krystian Masternak

Józef Ambroziński

Technik Pojazdów Samochodowych

Kacper Orawiec

Jakub Stępień

Dominik Pietrzuszka

Bartłomiej Marchewka

Damian Baran

Radosław Śpiewak

Maciej Wesołowski

Bartosz Bil

Bartłomiej Forma

Aleksander Malinowski

Mechanik Pojazdów Samochodowych

Przemysław Marszałek

Wojciech Dąbrowski

Roman Sajda

Bartłomiej Trznadlewski

Michał Religa

"Czas na profesjonalistów" - nowy projekt podnoszący jakość kształcenia i nowe kwalifikacje zawodowe uczniom "Górki"

naglowek czas prof

Rusza nowy projekt dla uczniów Górki "Czas profesjonalistów ...".
W projekcie przewidziano udział 100 uczniów Zespołu Szkół nr1 w Opatowie z następujących kierunków kształcenia:
technik hotelarstwa – 10 uczniów,
technik żywienia i usług gastronomicznych – 20 uczniów,
technik logistyk – 20 uczniów,
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 20 uczniów,
technik pojazdów samochodowych – 20 uczniów,
mechanik pojazdów samochodowych – 10 uczniów.
Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach powiatu opatowskiego poprzez wzmocnienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół, służącej podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Działania w Projekcie wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów i nauczycieli i obejmują następujące obszary:
1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły poprzez doposażenie 5 pracowni szkolnych: pracowni obsługi magazynu – technik logistyk, pracowni agrotroniki – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pracowni gastronomicznej i obsługi klienta- technikum żywienia i usług gastronomicznych, pracowni obsługi gości hotelowych – technikum hotelarskie. Wśród nowych pomocy dydaktycznych znajda się wózek widłowy, moduł GPS do ciągnika rolniczego, nowoczesny sprzęt gastronomiczny i hotelarski. Wartość doposażenia to 193750,00zł
2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli; 4 nauczycieli kształcenia zawodowego nabędzie kwalifikacje w zakresie Diagnostyki i obsługi klimatyzacji.
3. Rozwój kompetencji zawodowych uczniów poprzez organizację staży dodatkowych; 100 uczniów Zespołu Szkól nr1 odbędzie 4-tygodniowy staż u pracodawców. Staż będzie odbywał się w wakacje, a uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 2000zł.
4. Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie przez uczniów kursów specjalistycznych, które pozwolą na zdobycie dodatkowych uprawnień zwiększających szansę uczniów na rynku pracy. Projektu obejmują kursy: baristy, baristy II stopnia, barmański, somelierski, kelnerski, agenta celnego, spawacza MMA111, spawacza MAG135, operatora kombajnu zbożowego, obsługi ładowarek teleskopowych i wózków. Kursy zakończą się wydaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie przez uczestnika kompetencji.
Kolejny projekt realizowany na „Górce” to kolejni uczniowie, którzy po skończeniu szkoły średniej mogą wejść na rynek pracy z dodatkowymi kwalifikacjami, o które zabiega coraz więcej pracodawców.

 

Dodatkowych informacji na temat projektu i procesu rekrutacji udziela Szkolny Kordynator Projektu Piotr Cybula pokój nr 8.

 

Plakat 851