Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie po raz kolejny z dużym zaangażowaniem zorganizowali przedświąteczną akcję charytatywną w swojej szkole. Ze środków pieniężnych zgromadzonych na kiermaszu przeprowadzonym w szkole, młodzież Samorządu Uczniowskiego sprawiła kilku swoim rówieśnikom wspaniałą niespodziankę w postaci świątecznych podarunków. Dzięki takiemu przedsięwzięciu nasza młodzież kształtuje nie tylko postawy prospołeczne, empatię, ale także umiejętność dzielenia się z innymi. Cieszymy się tym bardziej, iż uczniowie podejmują się tego rodzaju działania z ogromnym przekonaniem i entuzjazmem. Nad przeprowadzeniem akcji czuwały panie Małgorzata Stępień i Marta Firmanty.

Korytarz pachnący bożonarodzeniowymi wypiekami, ubrane choinki i radosne oczekiwanie... Tak co roku w ZS nr 1 kończy się Adwent- ustawiony jest kiermasz ,a na nim świąteczne słodkości ,za każdym razem inne by zachwycić i zachęcić do kupna w szczytnym celu. Uczniowie klas III technikum żywieniowego i hotelarskiego z wychowawcą Agnieszka Frejlich pragną uprzyjemnić ten magiczny czas kolegom, których los nie obdarował zbyt hojnie.

W Zespole Szkół nr 1 promujemy idee wolontariatu. Kształtujemy wśród uczniów postawy, które sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Nasza młodzież wykazuje chęć udziału w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci. Tradycją stała się między innymi współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Niemienicach. Stąd, już po raz szósty młodzież na „Górce” wybrała się w roli św. Mikołaja do dzieci ze słodkimi upominkami. Do tego zadania nasi uczniowie przygotowywali się od wielu tygodni. W tym roku szlachetnej akcji „Mikołajki 2017” towarzyszyły słowa E. De Amicisa „Jest pod niebem jedna rzecz, przed którą musimy się pochylić: geniusz. Jest jedna rzecz, przed którą musimy uklęknąć: dobroć”.

logo wolontariat

 

Rada Wolontariatu:

Przewodnicząca - Angelika Głodek - kl. III TŻ

Zastępca Przewodniczącej - Aleksandra Toporowska - kl. III TŻ

Sekretarz - Katarzyna Gardynik - kl. I THO

Skarbnik - Małgorzata Stępień - kl. II TL

Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu - mgr Marta Firmanty

skw 2017

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU