Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa zwracamy się do grona pedagogicznego, rodziców i uczniów naszej szkoły o zastosowanie się do poniższych zasad:

- dbać o higienę osobistą w tym zwłaszcza często myć ręce z użyciem ciepłej wody i mydła lub środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do tego celu,

- starać się ochronić twarz (usta i nos) podczas kaszlu i kichania chusteczką higieniczną, lub ukrywać twarz w zgięciu łokcia, jeśli twarz zasłonięta została wewnętrzną stroną dłoni niezwłoczne należy umyć dokładnie dłonie,

- jeżeli wśród znajomych, rodziny są osoby z objawami przeziębienia zachowaj ostrożność w kontaktach z nimi,

- rodzice, których dzieci wróciły z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopochodne, proszeni są nie wysyłanie dzieci do szkoły i powiadomienie o tym fakcie wychowawców.

Należy zachować spokój i pamiętać, że nie każde przeziębienie to koronawirus, zwłaszcza jeśli nie było kontaktu bezpośredniego z osobą zarażoną.

W przypadku wątpliwości co do objawów, sposobu postępowania można kontaktować się całodobową infolinią Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590 lub do najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną tel. 41 365 54 39.