Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Uczeń liceum mundurowego z ZS nr1 w Opatowie najlepszy w województwie

Z okazji 100 rocznicy utworzenia Policji Państwowej został zorganizowany konkurs historyczny  pod honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat historii Policji , podkreślenie jej roli w kształtowaniu postaw patriotycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na sylwetkę bohatera Gór Świętokrzyskich mjr Jan Piwnika „Ponurego”- patrona świętokrzyskiej Policji. W konkursie udział wzięli policjantami oraz uczniowie klas mundurowych z województwa świętokrzyskiego. Test składał się z trzech części. Pierwsza z nich dotyczyła historii Policji, druga  wiedząy o mundurze i ceremoniale policyjnym, natomiast ostatnia zawierała pytania dotyczące mjr Jana Piwnika ,,Ponurego,,. Komisja konkursowa wyłoniła lauratów, wśród których w kategorii młodzieży szkół średnich najlepszy okazał się uczeń Liceum Słuzb Mundurowych ZS nr1 w Opatowie- Marcin Pyza, który zajął 1 miejsce w województwie.  Wręczenie nagród odbyło się Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Nagrodzonym laureatom gratulacje składała Wojewoda Świętokrzyski pani Agata Wojtyszek, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Kielcach insp. Artur Bielecki i Pani Grażyna Szkonter – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Oddział Świętokrzyski. ,,Bardzo się cieszę z sukcesu mojego ucznia. Marcin Pyza to bardzo ambitny i pracowity młody człowiek,,- powiedziała jego wychowawczyni pani Edyta Gwoździk. To pod jej kierunkiem Marcin przygotowywał się do konkursu. On sam również ma z tego tytułu ogromną satysfakcję, tym bardziej, że mjr Jan Piwnik ,, Ponury'' to bardzo ważna postać dla uczniów klas mundurowych ZS nr1 w Opatowie. To właśnie jego imię nosi organizowany przez nich od 8 lat Biwak Ponury- Nurt. Ogromna odwaga i charyzma Jana Piwnika są imponujące – mówi Marcin Pyza, który przygotowując się do konkursu miał okazję poznawać historię swoich najbliższych stron i jej bohaterów z okresu II wojny światowej.