Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Koniec roku szkolnego w „Szkole na Górce”

W środę 19 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyła się akademia kończąca miniony rok szkolny oraz uroczyste pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wśród zaproszonych gości głos zabrał Starosta Opatowski pan Tomasz Staniek, gratulując wszystkim uczniom wspaniałych osiągnięć. Podkreślił doskonałe wyniki uzyskane na koniec roku szkolnego oraz szczególnie pogratulował uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach ogólnopolskich. Następnie pani dyrektor Magdalena Gdowska powitała wszystkich zebranych na uroczystości, dziękując wszystkim za udany rok szkolny oraz życząc wszystkim absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej dobrego startu w dorosłe życie.

Pani dyrektor w pierwszej części uroczystości wręczyła wyróżnionym uczniom nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły, zaangażowanie w wielu konkursach przedmiotowych i branżowych oraz sukcesy w imprezach sportowych i artystycznych.
Na początku pani dyrektor wręczyła nagrody najlepszym absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej.  Najwybitniejsi uczniowie Zespołu Szkół nr 1 z trzech typów szkół tj., Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymali szczególne wyróżnienie w postaci grawertonów, ufundowanych przez dyrektora szkoły, p. Magdalenę Gdowską. Te wyjątkowe wyróżnienia zostały przyznane: w Technikum uczennicy klasy I Technikum Logistycznego - Natalii Luzak, w Liceum Ogólnokształcącym Służb Mundurowych- uczennicy klasy I Iwonie Kawalec; w Szkole Branżowej I stopnia - uczennicy klasy II - Anecie Wtorek. Na szczególne wyróżnienie zasługują nagrody Prezesa Rady Ministrów dla Kingi Linart oraz stypendium Starosty Opatowskiego dla Anny Witkowskiej.  Za najwyższą frekwencję w szkole nagrodę otrzymał Łukasz Grabowiec z klasy II Technikum Żywienia, któremu firma sponsorująca ufundowała darmowy kurs prawa jazdy. Pani dyrektor podkreśliła, iż dużym sukcesem szkoły jest realizacja wielu projektów ze środków unijnych, które pozwalają młodzieży na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, np.  praktyki zagraniczne, kursy branżowe lub zdobycie dodatkowych umiejętności spawalniczych. Książeczki spawacza zostały wręczone przez Pana Starostę oraz kierownika Warsztatów Szkolnych Jerzego Lulina uczniom klasy III ZSZ. W części artystycznej uroczystości uczniowie zaprezentowali program przygotowany pod opieką p. Marty Firmanty i p. Moniki Wichy. Młodzież rozpoczęła występ od ciepłych i miłych słów podziękowania za miniony rok szkolny, wypowiedzianych przez uczennice klasy III Technikum Hotelarstwa - Patrycję Pierzchałę i Natalię Rej. W wakacyjny nastrój wprawiły wszystkich zebranych piosenki w wykonaniu uczennic klasy I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Hotelarstwa- Patrycji Dubik i Weroniki Wiatrowskiej. Na koniec uroczystości Pani dyrektor Magdalena Gdowska życzyła wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.