Młodzież klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie wychowywana jest w duchu patriotyzmu i szacunku dla tradycji żołnierskiej. Każdego roku uczniowie tych klas odwiedzają miejsca i instytucje upamiętniające odwagę i poświęcenie przedstawicieli różnych słuzb mundurowych.

Kilka dni temu przedstawiciele klas liceum służb mundurowych wraz z wychowawcami p. Edytą Gwoździk, p. Markiem Frejlichem i p. Robertem Gubernatem odwiedzili Centrum Weterana Misji Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie. Wysłuchali ciekawego wykładu dotyczącego historii weteranów w Wojsku Polskim oraz działań polskich żołnierzy w różnych rejonach świata podczas Misji Stabilizacyjnych. Kolejnym elementem wizyty w tej instytucji było odwiedzenie Sali Tradycji, w której zgromadzono wiele cennych pamiątek. Młodzież z Opatowa zwróciła szczególną uwagę na przedmioty związane z JW GROM, ponieważ z weteranami tej elitarnej jednostki współpracują od kilku lat. Ważnym elementem odwiedzin Centrum Weterana było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod  Ścianą Pamięci. W ten sposób uczniowie  mundurówki z „górki” oddali hołd poległym żołnierzom. Nie był to jednak koniec lekcji historii. Jej dalszym ciagiem była projekcja filmu „Kurier” w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Film ten został poświęcony Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu i jego misji w przededniu wybuchu Powstania Warszawskiego. Młodzież z wielkim wzruszeniem opuszczała salę kinową podkreślając jak wielkie emocje wywołał u nich ten film. Uczniowie klasy pierwszej liceum służb mundurowych  Marcin Pyza i Dominik Ciach podkreślili w swych wypowiedziach, że ten wyjazd do Warszawy był dla nich wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu.