27 marca 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie Wiceminister Sportu i Turystki, Anna Krupka, w towarzystwie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika, władz samorządowych, dyrekcji, całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości dokonała uroczystego otwarcia nowo wybudowanego bloku sportowego i zmodernizowanych Warsztatów Szkolnych.

Ponadto uroczystość uświetnili swą obecnością: doradca Wojewody Świętokrzyskiego Wiktor Kowalski, gospodarze powiatu: Starosta Opatowski Tomasz Staniek oraz Wicestarosta Małgorzata Jalowska, Burmistrz Miasta i Gminy Opatów Grzegorz Gajewski, Tadeusz Jakubowski - dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach, członkowie  Zarządu Powiatu Opatowskiego – p. Aneta Werońska oraz p. Grzegorz Gajek, radni powiatowi: p. Alicja Frejlich, p. Bogusław Włodarczyk  i p. Barbara Kasińska ,  szefowie instytucji powiatowych i gminnych:  st. kpt. Sylwester Kochanowicz – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Opatowie, insp. Ryszard Komański – Komendant Powiatowej Policji w Opatowie, p. Małgorzata Szczepańska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie, p. Marcin Stańczyk – Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Ożarowie, p. Anna Przygoda – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie , p. Joanna Bińczak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Opatowie oraz goście zaprzyjaźnieni ze szkołą.

Jak nakazuje tradycja za uroczyste oddanie budynku do użytku uważa się symboliczne przecięcie wstęgi. Do dokonania tego zaszczytnego aktu zostali zaproszeni przed dyrektora szkoły Magdalenę Gdowską: pani minister Anna Krupka, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Starosta Opatowski Tomasz Staniek oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Sternik. Natomiast Ksiądz Prałat dr Michał Spociński – Proboszcz Parafii św. Marcina Biskupa w Opatowie poświęcił obiekt.

Zaproszeni goście nie szczędzili miłych słów i zgodnie podkreślali, że dofinansowanie szkół jest sprawą priorytetową.

„Wy jesteście najważniejsi – powiedział Starosta Opatowski, zwracając się do młodzieży zgromadzonej na uroczystości – to dla was przeznaczony jest nowy obiekt, którego koszt opiewa na ponad siedem milionów złotych, z czego prawie trzy miliony stanowi wkład własny Powiatu Opatowskiego. Powiat nie szczędzi pieniędzy na efektywne kształcenie , a „Szkoła na Górce” zawsze słynęła z tego, że szkolili się tu najlepsi. Starosta skorzystał z okazji i podziękował minister Annie Krupce za wsparcie realizacji projektu, dzięki któremu wzniesiono sportowy kompleks.

„Z Opatowem związane są zawsze dobre wspomnienia – stwierdziła minister Anna Krupka –zawsze chętnie tu przyjeżdżam. Wiem, jak ważny jest dla uczniów i mieszkańców miasta dostęp do infrastruktury sportowej. To jest coś, co zachęca wszystkich do uprawiania sportu, do aktywnego spędzania czasu, nie tylko sportowców wyczynowych, ale także amatorów. Od 2018 roku przeznaczyliśmy 516 milionów złotych na dofinansowanie różnych inwestycji sportowych.”

Dzięki unijnemu projektowi „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół nr 1 oraz Zespole Szkół nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” zmodernizowano Warsztaty Szkolne oraz segment sportowy, wzbogacono go o nową halę sportową, a oba obiekty  wyposażono w nowoczesny sprzęt.

„Dzięki nowemu obiektowi i profesjonalnym pomocom dydaktycznym na miarę XXII wieku możemy nie tylko doskonalić efektywność kształcenia, ale również poszerzyć ofertę edukacyjną dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych – podkreślała w swym wystąpieniu Magdalena Gdowska, dyrektor placówki – dzięki wsparciu finansowemu młodzież może kształcić się na europejskim poziomie”.

Po oficjalnej części młodzież zaprezentowała się przed gośćmi w programie artystycznym pt. „Szkoła, która spełnia marzenia” w reżyserii Agnieszki Dydo – Mianowskiej i Iwony Winiarczyk - Kapsy. Młodzi artyści sparodiowali prace ekipy budowlanej, pochwalili się talentami wokalnymi i tanecznymi, a także przedstawili w humorystycznej formie kierunki kształcenia i zawody nauczane w szkole. Udowodnili, że wbrew pieszczotliwej nazwie placówki: „Szkoła na Górce” nigdy nie „mają do szkoły pod górkę”.