22 lutego 2019r w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych Kielcach odbył się wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu pt. „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy nad, którym patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów: Monika Wójcik z technikum logistycznego oraz Mikołaj Kasiński z technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Rywalizowali oni w gronie 58 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego – rozwiązując test z pytaniami zarówno jedno oraz wielokrotnego wyboru.

Warto podkreślić, że nasi uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością prawa pracy oraz zasad BHP osiągając wysokie wyniki z niewielką stratą do laureatów. Z rąk świętokrzyskiego wicekuratora oświaty Pani Katarzyny Nowackiej oraz zastępcy okręgowego inspektora pracy Pana Jana Jóźwika otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Dziękujemy Monice i Mikołajowi za czas i pracę jaką włożyli w przygotowanie się do tego konkursu oraz za godne reprezentowanie naszej szkoły na forum województwa.