W dniu 1 lutego 2019 r. nasze Szkolne Koło PCK zorganizowało kolejną akcję honorowego krwiodawstwa. Tradycyjnie mogliśmy liczyć na wrażliwych i chętnych do bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi krwiodawców. Do honorowego oddawania krwi zgłosiły się 52 osoby. Po weryfikacji medycznej krew oddało 31 osób. Przeważała młodzież z naszej szkoły, uczestniczyli także uczniowie z ZDZ Opatów, nasi absolwenci oraz mieszkańcy regionu.

Wszystkim, którzy oddali krew i tym którzy aktywnie uczestniczyli w tej akcji serdecznie dziękuję.
Szczepan Madej.