Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

I Powiatowe Seminarium dla młodych rolników z "Górki"

29 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyło się Pierwsze Powiatowe Seminarium dla młodych rolników z „Górki” na temat: ,,Technologia nawożenia i ochrony roślin”. Pomysłodawcą i współorganizatorem przedsięwzięcia była opatowska Firma ,,Sadex” reprezentowana przez właściciela Tomasza Sadaka. Celem spotkania było zapoznanie uczniów technikum mechanizacji rolnictwa z najnowszymi technologiami nawożenia doglebowego i dolistnego w produkcji roślinnej. Poruszony został także ważny problem dotyczący zabezpieczenia upraw środkami ochrony roślin.Seminarium otworzył starosta opatowski Tomasz Staniek wraz z dyrekcją szkoły: Magdaleną Gdowską oraz Piotrem Cybulą. Starosta opatowski w swoim wystąpieniu podkreślił rangę rolnictwa w naszym regionie wskazując, że stanowi ono ok. 80 % naszego potencjału gospodarczego. Gratulował uczniom wyboru takiego właśnie kierunku kształcenia zapewniając jednocześnie, że w dobie tak dynamicznego rozwoju tej gałęzi gospodarki każdy po ukończeniu szkoły będzie miał sposobność spełnić się zawodowo.

W części merytorycznej prelekcje poprowadzili przedstawiciele firm zajmujących się produkcją: nawozów sztucznych - Grupa Azoty S.A., środków ochrony roślin - Syngenta Polska, nawozów dolistnych - Ekoplon Sp. z o. o. W niezwykle komunikatywny sposób zostały zaprezentowane informacje techniczne, technologie produkcji, instrukcje stosowania oraz ciekawostki branżowe niedostępne w powszechnie publikowanych materiałach. Najaktywniejsi słuchacze odpowiadający trafnie na pytania wyróżniani zostali drobnymi upominkami.Każda z firm zaoferowała słuchaczom indywidualne doradztwo i pomoc w opracowywaniu planów nawozowych i ochrony roślin. Omówione zostały też możliwości zastosowania prezentowanych produktów przy użyciu sprzętu rolniczego wyposażonego w systemy sterowane nawigacją satelitarną. Na zakończenie spotkania odbył się konkurs wiedzy, gdzie najpilniejsi słuchacze mieli możliwość sięgnięcia po laur zwycięstwa. Współzawodnictwo okazało się być bardzo wyrównane gdyż organizatorzy przyznali aż 15 cennych nagród za najlepsze wyniki w konkursie.