Już od kilku lat młodzież z klas mundurowych ZS nr1 w Opatowie uczestniczy w ekstremalnych szkoleniach organizowanych przez Fundację GROM COMBAT i mjr Jacka Kowalika. Tym razem było to 48 godzinne szkolenie pod nazwą'' Memoriał GROM COMBAT pamięci żołnierzy JW GROM'' przeprowadzone na terenie Ośrodka Szkoleniowego Fundacji GROM COMBAT w Warszawie. Trzydziestoosobowa grupa pod opieką nauczycieli pani Edyty Gwoździk i pana Marka Frejlicha wyruszyła kolejny raz, by sprawdzić swoją wytrzymalość fizyczną i psychiczną podczas szkolenia wzorowanego na treningach sił specjalnych. Uczniowie ''mundurówki'' mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności z czarnej taktyki, czyli poruszania się z bronią w sekcjach szturmowych i zdobywania oraz przeszukiwania budynków i uwalniania zakładników oraz udzielania im pomocy przedmedycznej. Młodzi pasjonaci służb mundurowych ćwiczyli także elementy systemu GROM COMBAT, obronę przed atakiem z użyciem noża i pałki oraz udzielali pomoc przedmedyczną poszkodowanym w symulacji wypadku komunikacyjnego.Wykonywali również testy sprawnościowe obowiązujące w armii.

Nie zabrakło także ekscytujących momentów pozwalajacych na wykorzystanie doskonalonych umiejętności podczas nocnej gry taktycznej, mającej na celu uzyskanie od zatrzymanego ''jeńca'' informacji o przetrzymywanych zakładnikach, zasobach racji żywnościowych oraz uzbrojenia - poinformowała pani Edyta Gwoździk. Młodzież ze ''szkoły na górce'' poznawała także budowę broni krótkiej i długiej  a następnie wyorzystywała tę wiedzę w praktyce, samodzielnie rozkładając broń na czas. Uczniowie ''mundurówki'' przyswajali także zasady zachowania się i przetrwania w sytuacjach kryzysowych. Ważnym momentem dla uczestników szkolenia było spotkanie z płk Piotrem Gąstałem - operatorem i dowódcą JW GROM w latach 2011-2016, który przedstawił historię powstania tej elitarnej jednostki oraz jej najważniejsze działania - powiedział pan Marek Frejlich. Ponieważ ''Memoriał'' miał na celu upamiętnienie żołnierzy JW GROM, uczestnicy szkolenia zapalili symboliczne znicze na grobach twórców tej jednostki - gen.Sławomira Petelickiego - pierwszego dowódcy i płk Leszka Drewniaka. Młodzież wróciła ze szkolenia zmęczona, ale bardzo zadowolona. "To już nasze kolejne szkolenie – mówią Natalia Cebula i Grzegorz Słowik z klasy III LOM - przyjeżdżamy na Forty od początku klasy pierwszej, ale za każdym razem doświadczamy innych form zajęć i uczymy się czegoś nowego". Olaf Wójcik i Konrad Zygadło, którzy wiążą swoja przyszłość z wojskiem, podkreślają w swojej wypowiedzi, jak ważne sa dla nich te szkolenia, dzięki którym zdobywają wiedzę i doświadzczenie i bardzo wyraźnie zauważają  swój rozwój osobisty.