Młodzież klasy I Technikum Hotelarstwa z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie wraz z opiekunami Iwoną Winiarczyk – Kapsą i Małgorzatą Stępień, wzięła udział w praktycznych zajęciach w czterogwiazdkowym butikowym hotelu Bristol**** ATR & Medical SPA w Busku Zdroju, miejscu, gdzie sztuka łączy się z terapią i terapia ze sztuką. Hotel mieści się w samym centrum Busku – Zdroju w sąsiedztwie ogrodu łazienkowskiego i  jest on połączeniem zabytku z nowoczesnością. Zajęcia poprowadziły panie – Anna Turek i Marta Barańska, które na wstępie zapoznały przyszłych hotelarzy z ciekawymi informacjami związanymi z historią i współczesnością hotelu Bristol, opowiedziały o dziełach sztuki zdobiących ściany hotelu i holu. Młodzi hotelarze rozpoczęli zajęcia od serca hotelu – recepcji. Pracownik omówił zadania tego pionu: wyposażenie i jego współpracę z innymi działami hotelu, objaśnił działanie profesjonalnego programu komputerowego do zarządzania pracą całego obiektu i obsługi rezerwacji, a ponadto przedstawił procedury „check-in” i „czeck-out” stosowane w przypadku gościa indywidualnego. Młodzież podczas tej części zajęć dowiedziała się, jak bardzo ważny jest pierwszy kontakt z gościem hotelowym. Prowadząca zajęcia omówiła sposoby komunikowania się z gościem, podała przykłady potrzeb i  wymagań stawianych przez gości hotelowych.

Następne uczniowie, siedząc w zaciszu zabytkowej kawiarni w stylu wiedeńskim, uzupełnili wiedzę na temat właściwego wizerunku hotelarza, odpowiedzialności etyczno-moralnej oraz przestrzegania tajemnicy zawodowej. W tej części zajęć padło wiele pytań ze strony uczniów, między innymi, dotyczących zasad postępowania w trudnych i nadzwyczajnych sytuacjach zawodowych oraz sposobów rozwiązywania konfliktów międzyludzkich. Młodzież uzyskała na ten temat wiele cennych wskazówek popartych stosownymi przykładami. Uczniowie pierwszej klasy hotelarstwa zostali zapoznani z wymaganiami stawianymi pracownikom hotelu, specyfiką pracy w działach hotelowych oraz możliwością rozwoju i awansu. Kolejna część zajęć odbyła się w pionie pobytowym, gdzie młodzież zwiedziła  różne typy jednostek mieszkalnych np.: pokój Classic, pokój Superior, pokój Delux, apartamenty, w których ciekawie zaaranżowano wnętrza. Zaprezentowano też specjalistyczny sprzęt, którym posługują się pokojowe. Specjalista wyjaśnił, że cała przestrzeń uzdrowiska oraz hotelowo - restauracyjna jest oczyszczana, nawilżana i jonizowana, dodatkowo pokoje w zabytkowej części mają możliwość indywidualnego uzdatniania powietrza według preferencji gości, a także wytłumaczył, czemu służy jonizacja powietrza na terenie hotelu. Adepci sztuki hotelarskiej mogli obserwować również pracę w pionie rekreacyjno-wypoczynkowym. Profesjonaliści zapoznali ich z pełnym zakresem usług „spa” oraz centrum rekreacji i fitness. Pracownicy hotelu zdradzili dodatkowo, że goście hotelowi mogą korzystać z basenu, którego woda jest oczyszczana nanosrebrem. Do dyspozycji gości jest bogaty wybór zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, nowoczesna bieżnia antygrawitacyjna. Zadowolenie gości i zaskakujące rezultaty leczenia przy pomocy terapii manualnej są wynikiem ścisłej  współpracy rehabilitantów i fizjoterapeutów wykonujących zabiegi z działu balneologii, fizykoterapii, hydroterapii i masażu klasycznego. Pani Karina Przybyło-Kisielewska w szczególności podkreśliła ważną rolę personelu w pracy hotelu i konieczność ciągłego dokształcania oraz kreatywnego myślenia. „Cieszą mnie tego typu zajęcia, – powiedziała Iwona Winiarczyk – Kapsa, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Hotelarswa – gdyż podczas nich widać, jak ważne jest kształcenie dualne. Młodzież wraca z tego typu zajęć z głową pełną wiedzy praktycznej, obdarowana cennymi wskazówkami od specjalistów z danej branży. Są to zajęcia, w których uczniowie bardzo chętnie biorą udział. Teoria przedstawiana w szkole znajduje poparcie w praktyce.”