Blisko 9 tys. uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zmierzyło się 29 listopada 2017r. z zadaniami Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English High Flier. W językowej rozgrywce uczennica klasy II LOM Aleksandra Molisak zajęła zaszczytne 1 miejsce w województwie świętokrzyskim i 16 w skali kraju. W kategorii liceum w konkursie wzięło udział około 2500 uczniów w całej Polsce, natomiast w województwie było to 280 osób. W naszej szkole w konkursie wzięło udział 18 uczniów. Ola znalazła się w gronie laureatów nie przez przypadek. Jest to osoba, która prezentuje bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego, zarówno jeśli chodzi o zagadnienia gramatyczne, jak i treści leksykalne. Bardzo dużo czasu poświęca również na samodzielną pracę, studiowanie literatury anglojęzycznej i ćwiczenie wymowy. Zdobycie I miejsca w województwie jest nagrodą za jej ciężką pracę i chęć udoskonalania swoich umiejętności językowych.

Osoby, które kiedykolwiek brały udział w konkurs English High Flier wiedzą, że nie należy on do łatwych, i że trzeba wykazać się wiedzą znacznie wykraczającą poza materiał realizowany w szkole średniej. Tym bardziej cieszy nas sukces Oli. Na wyróżnienie zasługuje również uczennica klasy I THO – Paulina Iskra, która została sklasyfikowana na 6 miejscu w województwie świętokrzyskim. Serdecznie gratulujemy !!! Dziękujemy nauczycielom języka angielskiego za przygotowanie uczniów do konkursu. Opiekę nad konkursem sprawowała p. Elżbieta Cheba – nauczyciel języka angielskiego.