Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych 30 czerwca od godziny 11:00.