,,Ważne są dni, których jeszcze nie znamy'', to słowa będące myślą przewodnią uroczystości pożegnania absolwentów ZS nr 1 w Opatowie, która odbyła się 28 kwietnia 2017r. Uczniowie klas Liceum Służb Mundurowych, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po raz ostatni spędzili czas w obecności swych wychowawców i nauczycieli, pod których opieką pracowali przez kilka lat nauki w szkole. Uroczystość tę zaszczycili swą obecnością Starosta Powiatu Opatowskiego pan Bogusław Włodarczyk, radni Powiatu Opatowskiego: pani Aneta Bławat i pan Tomasz Świątek, pani Karolina Stojek reprezentująca Ochotniczy Hufiec Pracy oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Było to wyjątkowo uroczyste spotkanie, podczas którego pani dyrektor Magdalena Gdowska dziękując młodzieży za ich ogromną pracę, aktywność i zaangażowanie w życie szkoły, jednocześnie życzyła kolejnych sukcesów na egzaminie maturalnym i w dalszej realizacji podczas wymarzonych studiów i pracy zawodowej.

Z dumą podkreślała liczne sukcesy i osiągnięcia absolwentów pracujących pod czujnym kierunkiem nauczycieli i wychowawców. W swej wypowiedzi dyrektor szkoły skierowała swe podziękowania do pana starosty Bogusława Włodarczyka za ogromne wsparcie, jakie uzyskuje szkoła od organu prowadzącego. W ten wyjątkowy dzień przybyło do szkoły także wielu rodziców, którzy z dumą patrzyli na swe dorosłe już dzieci ,odbierające świadectwa ukończenia szkoły średniej. Kilkadziesiąt osób spośród absolwentów odebrało nagrody, statuetki i dyplomy jako podziękowanie za wysokie osiągnięcia podczas nauki w szkole, godne jej reprezentowanie w olimpiadach i konkursach oraz za działalność sportową i artystyczną. Szczególną nagrodą, będącą uhonorowaniem dla najwyższych osiągnięć w nauce szkolnej jest w ZS nr 1 w Opatowie statuetka i tytuł ,,Primus Inter Pares''. Ten zaszczytny tytuł otrzymali absolwentki: Angelika Cieszkowska z Liceum Służb Mundurowych i Karol Czeczot z Technikum Pojazdów Samochodowych. Miłym akcentem , który wpisał się już w tradycją szkoły stały się Listy Gratulacyjne wręczane rodzicom absolwentów. Było to podziękowanie za wychowanie tak wspaniałych młodych ludzi, którzy swą postawą, pracą i zaangażowaniem wyróżniali się podczas swojej nauki w szkole. Wręczyła je pani dyrektor Magdalena Gdowska wraz z wychowawcami: panią Dorotą Jeziorską, panią Agnieszką Mianowską, Panem Szczepanem Madejem i panią Elżbietą Sabat. Miłą niespodzianką były dyplomy i nagrody przygotowane przez Fundację GROM COMBAT i Klub "Komandos'' dla uczniów najaktywniej angażujących się w szkolenia o charakterze militarnym, które w imieniu pana mjr Jacka Kowalika wręczyli nauczyciele koordynujący pracę klas mundurowych pani Edyta Gwoździk i pan Marek Frejlich. Wielu absolwentów otrzymało także dyplomy potwierdzające ich ogromne zaangażowanie w Ację Honorowego Krwiodawstwa, która cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów naszej szkoły od wielu lat. Bardzo ważnym i wzruszającym elementem tej uroczystości było pożegnanie przez absolwentów sztandaru stanowiącego symbol szkoły. Przedstawiciele wszystkich kończących klas oddali hołd sztandarowi powtarzając za swoją koleżanką Angeliką Cieszkowską słowa roty pożegnalnej. W imieniu maturzystów głos zabrała Dominika Łukasik z klasy III LOM,która dziękowała wszystkim , którzy uwierzyli,że ,, uda im się przejść kruchy most nad rwąca rzeką wiedzy''. Słowa szczególnych podziękowań zostały skierowane do nauczycieli i wychowawców za trud włożony w kształtowanie młodych charakterów, za przekazywaną wiedzę, uczenie właściwych postaw, wyrozumiałość i cierpliwość. W częsci artystycznej uczniowie klasy II LOM Katarzyna Niedbała i Konrad Zygadło w imieniu młodszych roczników podziękowali absolwentom za wspólne lata spędzone w murach szkoły, za czas spędzony podczas wspólnych działań.. Życzyli im sprostania egzaminom maturalnym, podejmowania właściwych wyborów życiowych i trafionych decyzji. Natomiast Aleksandra Wolska i Szymon Banaś z klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pożegnali absolwentów wyśpiewując słowa piosenek z repertuaru Marka Grechuty i ,, Czerwonych gitar''. Na zakończenie uroczystości została przygotowana prezentacja zawierająca fotografie dzisiejszych absolwentów od początku ich nauki w ZS nr1. Wraz z kolejnymi zdjęciami ruszyły wspomnienia i refleksje, a kiedy zabrzmiał ostatni dzwonek , absolwenci udali się do sal na spotkanie z wychowawcami i ostatnią lekcję ze swoją klasą..