W ubiegłym roku szkolnym, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy oraz ze względu na prężny rozwój turystyki i hotelarstwa  w naszym regionie, utworzono w szkole kierunek Technik Hotelarstwa, by móc kształcić przyszłe kadry, przyszłych pracowników, właścicieli, kierowników podejmujących pracę lub prowadzących własną działalność w branży hotelarskiej. Uczniowie z klasy II Technikum Hotelarstwa z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie odbyli 6-cio tygodniowy cykl zajęć praktycznych w Hotelu Miodowy Młyn w Opatowie. Celem zajęć w hotelu było wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej przez młodzież podczas zajęć z przedmiotów zawodowych oraz poszerzenie ogólnej wiedzy dotyczącej działalności hotelarsko-gastronomicznej, zasad etyki zawodowej oraz kultury obsługi konsumenta. Zajęcia praktyczne odbywały się w najważniejszych, z punktu widzenia obsługi klienta, departamentach hotelu takich jak: recepcja hotelowa, dział gastronomii, oraz dział służby pięter.

Zajęcia w poszczególnych działach prowadzone były pod kierunkiem opiekunów wyznaczonych przez osoby zarządzające hotelem. Młodzież zapoznała się z zakresem obowiązków pracowników na każdym stanowisku. Cykl zajęć rozpoczęło spotkanie z Panią Menadżer  hotelu - Iwoną Bąk, która przedstawiła strukturę organizacyjną zakładu hotelarskiego. Wyjaśniła różnice w organizacji przedsiębiorstw hotelowych w zależności od wielkości obiektu, ilości zatrudnionych osób, oferowanych usług dodatkowych. Zapoznała młodzież ze strukturą zatrudnienia i kompetencjami wymaganymi od pracowników w zależności od stanowiska pracy. Powiedziała o standardach obowiązujących w hotelu oraz zapoznała z materiałami promocyjnymi hotelu i kanałami dystrybucji. Przedstawiła też powiązania między wszystkimi działami w hotelu. Podczas odbywania zajęć w hotelu młodzież zapoznała się z obowiązkami poszczególnych pracowników działu recepcji, podstawowymi procedurami związanymi z pracą recepcji, obsługą konsumenta, poczynając od dokonania rezerwacji hotelowej, przez zameldowanie (check-in), serwis bieżący, do wymeldowania (check-out). Uczniowie nabyli wiedzę, jak należy korzystać z oprogramowania hotelowego, poznali metody badania satysfakcji gości hotelowych oraz  sposób postępowania w przypadku reklamacji. Nauczanie praktyczne w pionie gastronomii obejmowało zajęcia w restauracji. Polegały one na przygotowywaniu sali konsumpcyjnej, nakrywaniu stołów do różnych posiłków przed ich podawaniem oraz w obecności konsumentów, przyjmowanie zamówień od gości hotelowych. Młodzież poznała różne technikami i formy obsługi gościa  w restauracji oraz zasady serwowania napojów przy barze oraz reguły obsługi klienta. Uczniowie poznali również specyfikę pracy w dziale służby pięter: kompetencje wymagane od pracowników oraz z ich obowiązki. Zapoznali się z wyposażeniem wózka pokojowej, przygotowaniem pokoju hotelowego na przyjazd klienta, przyswoili sobie także procedury związane z rzeczami pozostawionymi przez gości hotelowych. Zajęcia praktyczne w hotelu cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, która dzięki nim poznała swoje przyszłe miejsca pracy i zdobyła wiedzę w praktyce. Natomiast przyszli pracodawcy poznali możliwości oraz wiedzę uczniów, a w przyszłości swoich pracowników, korzyści są więc obopólne.