Z początkiem kwietnia b.r. 40 uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych  i Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz 40 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie  Mechanik Pojazdów Samochodowych przystąpiło do szkoleń na  kursach  spawania  w metodzie MAG 135. Kursy spawania są jednym z działań realizowanego w szkole projektu unijnego  „Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  bliżej rynku pracy”.  Zaplanowanych jest do realizacji łącznie 8 kursów w 2 letnim okresie trwania projektu.  Ponadto uczniowie odbędą miesięczne staże i praktyki w lokalnych przedsiębiorstwach gdzie nie tylko podniosą swoje kompetencje zawodowe ale też  będą  otrzymywać stypendium stażowe. Kolejny element realizowanego projektu  stanowią  zajęcia z doradztwa zawodowego, których głównym celem jest zaplanowanie przebiegu własnej ścieżki kariery zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Temu celowi mają służyć  też zaplanowane wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców w regionie.

Wszystkie zaplanowane działania związane z realizacją tego projektu mają za zadanie podniesienie jakości i atrakcyjności  kształcenia zawodowego prowadzonego w naszej placówce.