Uczniowie naszej szkoły w całym cyklu nauki w różnorodny sposób wzmacniają swoje przyszłe kompetencje zawodowe miedzy innymi uczestnicząc w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Obecnie aktywnie biorą udział w zajęciach z postaw przedsiębiorczości i kreatywności , języków obcych w zakresie tematyki zawodowej oraz doradztwa zawodowego. Ukończyli już zajęcia z zakresu kompetencji matematycznych , otrzymując stosowne certyfikaty. Z dużym zaangażowaniem zdobywają także praktyczne umiejętności u lokalnych przedsiębiorców branży gastronomicznej. Kolejne wyzwanie dla młodzieży, to rozpoczynające się warsztaty dotyczące nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. W związku z tym uczniowie naszej „Żywieniówki” wezmą udział w warsztatach „Turystyka zdrowotna i prozdrowotna”. Dodatkowe godziny nauki z całą pewnością wzmacniają ich zawodowy potencjał oraz zwiększają szanse na sukces naszych przyszłych adeptów technikum żywienia i usług gastronomicznych na rynku pracy.

Szkolnymi opiekunami projektu są Agnieszka Spała i Monika Wicha, które poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach i warsztatach organizowanych przez ŚCDN ustawicznie podnoszą swoje kompetencje z zakresu dualnego kształcenia i doradztwa zawodowego. Projekt „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” już wkrótce osiągnie półmetek. Przed uczniami i nauczycielami dalsze przedsięwzięcia do zrealizowania.