ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W OPATOWIE

PROWADZI NABÓR W TRYBIE KSZTAŁCENIA ZAOCZNYM

W NASTĘPUJĄCYCH TYPACH SZKÓŁ 

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 


 

Pliki do pobrania: 

Kwestionariusz osobowy dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych:  Adobe-PDF-Logo4

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie ogłasza
terminarz i zasady rekrutacji do szkoły

rok szkolny 2017/2018
dla klas pierwszych i drugich liceów ogólnokształcących dla dorosłych


 1. Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami od 01 do 28 czerwca 2017r., do godz. 15.00.
 2. Postępowania kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do 30 czerwca 2017r., do godz. 15.00.
 3. Ogłoszenie wstępnych list kandydatów do 15 lipca 2017r., do godz. 15.00.
 4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole:
  -   w klasie pierwszej poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej 18 i 19 lipca 2017r., do godz. 15.00.
  -   w klasie drugiej poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 18 i 19 lipca 2017r., do godz. 15.00.
  Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.
 5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz podanie informacji o liczbie wolnych miejsc do 20 lipca 2017r., do godz. 15.00.
 6. Postępowanie uzupełniające do końca sierpnia 2017r., do godz. 15.00.