Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Koniec roku szkolnego na “Górce”

W piątek 26 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz uroczyste pożegnanie absolwentów Szkoły Branżowej I stopnia. Pani dyrektor Magdalena Gdowska powitała wszystkich zebranych na uroczystości, dziękując za udany rok szkolny oraz życząc wszystkim absolwentom Szkoły Branżowej dobrego startu w dorosłe życie. Dodała, iż był to szczególny rok ze względu na zaistniałą w społeczeństwie pandemię, zdalne nauczanie i szczególne okoliczności zakończenia roku szkolnego.

Wśród zaproszonych gości głos zabrała pani Starosta Powiatu Opatowskiego Jolanta Jalowska, gratulując wszystkim uczniom wspaniałych osiągnięć. Pani starosta podkreśliła doskonałe wyniki uzyskane na koniec roku szkolnego oraz szczególnie pogratulowała uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich.
Następnie pani dyrektor podczas uroczystości wręczyła wyróżnionym uczniom grawertony i dyplomy uznania za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach, a także listy gratulacyjne rodzicom uczniów z wyrazami uznania za wzorowe wychowanie swoich dzieci.
Na początku pani dyrektor wręczyła nagrody i wyróżnienia w praktyce zawodowej najlepszym uczniom kończącym Branżową Szkołę I stopnia.  Najwybitniejsi uczniowie Zespołu Szkół nr 1 z trzech typów szkół tj., Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia otrzymali szczególne wyróżnienie Ucznia Roku w postaci grawertonów, ufundowanych przez dyrektora szkoły, p. Magdalenę Gdowską. Te wyjątkowe wyróżnienia zostały przyznane w tym roku: w Technikum uczennicy klasy III Technikum Logistycznego – Annie Witkowskiej, w Liceum Ogólnokształcącym Służb Mundurowych- uczennicy klasy II Iwonie Kawalec oraz uczniowi Marcinowi Pyzie, którzy osiągnęli taką samą średnią w nauce, w Szkole Branżowej I stopnia - uczennicy klasy III - Anecie Wtorek. Tytuł Wolontariusza Roku 2020 za szczególne zaangażowanie w pracy szkolnego wolontariatu uzyskała uczennica klasy III Technikum Logistycznego- Magdalena Bąk.
Złote dyplomy uznania oraz cenne nagrody rzeczowe zostały przyznane za reprezentowanie szkoły na arenie ogólnopolskiej uczniom: Annie Witkowskiej i Marcinowi Piotowskiemu, którzy uzyskali tytuł finalistów w ogólnopolskich olimpiadach logistycznych, Marzenie Szostak za zdobycie tytułu finalisty Interdyscyplinarnych Warsztatatach Filozoficznych dla Młodzieży, podczas których uzyskała indeks uczelni, Aleksandrze Wołowskiej za zdobycie III miejsca w Polsce w konkursie World of Languages.
Pani dyrektor podkreśliła, iż dużym sukcesem szkoły jest realizacja wielu projektów ze środków unijnych, które pozwalają młodzieży na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Był to także rok dużych inwestycji. Zakończono remont intenatu szkoły na kwotę 2 mln. , doposażono placówkę w sprzęt na kwotę 380 tyś. zł. Na koniec uroczystości Pani dyrektor Magdalena Gdowska życzyła wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.