W dniu 21.10.2013r.,w Zespole Szkół Nr l w Opatowie odbył się szkolny konkurs gramatyczno-leksykalny z języka rosyjskiego. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas LOM, TPS oraz TŻ i UG. Zadaniem uczestników było rozwiązać pisemnie test składający się z 15 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych. Konkurs trwał 45 minut.

Wojewódzkie uroczystości będące uwiecznieniem pracy wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkół odbyły się w Starachowicach 18 października 2013 roku. Zgromadzonym w auli Domu Nauczyciela zaprezentowano wspaniałą podróż muzyczną, w którą zaprosili młodzi artyści ze Szkoły Tańca Mim. Po wspaniałej „duchowej" uczcie nastąpił czas wręczenia odznaczeń.

Wojewódzkie uroczystości będące uwiecznieniem pracy wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkół odbyły się w Starachowicach 18 października 2013 roku. Zgromadzonym w auli Domu Nauczyciela zaprezentowano wspaniałą podróż muzyczną, w którą zaprosili młodzi artyści ze Szkoły Tańca Mim. Po wspaniałej „duchowej" uczcie nastąpił czas wręczenia odznaczeń.

Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku pracy stanowi istotny motyw współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w procesy edukacyjne i zatrudnieniowe (szkołami, instytucjami szkoleniowymi, publicznymi służbami zatrudnienia i pracodawcami). Rozwijanie współpracy poprzez budowanie partnerstwa, wymianę informacji oraz wspólne projekty może przynieść wszystkim wymierne korzyści w skuteczniejszym wykonywaniu działań. Taki miedzy innymi cel miało spotkanie, które odbyło się 23 października 2013 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.