W dniu 21 listopada 2013 roku zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami banku w ramach obchodów szóstej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W tym projekcie edukacyjnym brali udział uczniowie z klasy trzeciej Technikum ekonomicznego oraz członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. Tematem przewodnim tych nietypowych zajęć przeprowadzonych na lekcji bankowości była „Własna firma" postrzegana z punktu widzenia potencjalnego przedsiębiorcy parającego się działalnością na własny rachunek.

W dniu 15 listopada 2013 roku odbyła się uroczysta Gala Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS w okazałej siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Łodzi, na której Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie reprezentował opiekun Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości Piotr Banaczyk. Impreza miała za zadanie podsumować aktywność nauczycieli realizujących projekty edukacyjne z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i przedsiębiorczości. Na ósmą edycje Gali Impuls zostali zaproszeni członkowie Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli i ich uczniowie oraz wybitni przedstawiciele świata finansów i biznesu.

Kolejne szkolenie klas mundurowych prowadzone przez byłych operatorów Jednostki Specjalnej 2310 GROM o pseudonimach: CHLOR i FOKA odbyło się w dniach 07-08.11.2013 w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie. Trening oparty był na ćwiczeniu technik interwencyjnych systemu GROM COMBAT, którego współtwórcą był mjr Jacek Kowalik. Młodzież mogła skorzystać z wiedzy zdobytej podczas wielu misji stabilizacyjnych, w których brali udział komandosi. Uczniowie mundurówki pod ich czujnym okiem poznawali także najważniejsze elementy udzielania pomocy przedmedycznej w warunkach bojowych.

„Polonia semper fidelis" to hasło przyświecające XVII edycji Festiwalu Eutrapelia, którego inauguracja odbyła się 13 listopada 2013 roku w Stalowej Woli. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza w Kościele Bożej Opatrzności. Na uroczystość przybyły grupy młodzieży z 48 szkół ponadgimnazjalych z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Patronami Festiwalu byli J. E. ks. Biskup K. Nitkiewicz, wojewodowie, marszałkowie i kuratorzy wspomnianych województw, Katedra Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania KUL w Stalowej Woli oraz Telewizja Kablowa STELLA.