Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie prowadzi zajęcia pozalekcyjne finansowane przez Starostę Powiatu Opatowskiego Bogusława Włodarczyka, które prowadzi instruktor samoobrony w systemie  WING CHUN Zbigniew Świąder. WING CHUN to stworzony przez Yip Mana (1893-1972) chiński system walki z wieloma bardzo agresywnymi napastnikami. Techniki są krótkie i gwałtowne, nastawione na szybką eliminację zagrożenia. System WCH opracowano z myślą o krótkim procesie nauczania na bazie stylu białego żurawia i stylu węża. Nie zawiera elementów akrobatycznych. Techniki są uniwersalne: dowolny atak - dowolna obrona, z tym, że przed rękami bronimy się rękami , a przed nogami -nogami (na ogół). Prawa i lewa strona są trenowane tak samo - jest to cecha wszystkich trzech form bez broni, formy noży motylkowych oraz formy drewnianego manekina. Ilość technik ograniczono do minimum.

Dnia 24 lutego 2014 roku w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbył się konkurs SUDOKU promujący matematykę. SUDOKU to niezwykle wciągająca gra logiczna. Plansza przedstawia duży kwadrat o wymiarach 9 x 9 kratek, złożony z 9 mniejszych kwadratów o wymiarach 3 x 3 kratki. Gra polega na uzupełnieniu pustych pól cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym mniejszym kwadracie każda cyfra wystąpiła tylko raz. Do konkursu zgłosiło się 15 osób.

Uczniowie klas mundurowych ZS Nr 1 w Opatowie pokazali swą wspaniałą postawę patriotyczną przygotowując uroczystość łączącą dwa bardzo ważne wydarzenia.

1 marca to dla młodzieży mundurówki data symboliczna – rocznica objęcia patronatem wspomnianych klas przez mjr Jacka Kowalika oficera GROMu oraz Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji odbyła się w ZS Nr 1 w Opatowie uroczystość, na którą przybył przyjaciel klas mundurowych pan mjr J. Kowalik, instruktorzy Grupy Reagowania Antykryzysowego, dyrektor szkoły pan Tomasz Świątek, nauczyciele i uczniowie. Przedstawiciele klasy I Liceum Służb Mundurowych zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez p. Edytę Gwoździk i p. Marka Frejlicha, którzy koordynują współpracę mundurówki z oficerami GROMu i instruktorami GRAK.

 

 

W sobotę 22 lutego 2014 r. odbył się w Opatowie Turniej Tenisa Stołowego w kategorii open.Otwarcia dokonali Starosta Powiatu Opatowskiego Bogusław Włodarczyk i dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Tomasz Świątek.
Uczestniczyło w tym turnieju 24 zawodników z terenu powiatu opatowskiego i ostrowieckiego. Nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie, odpowiedzialni za stronę techniczną zawodów, zwrócili uwagę na bardzo wysoki poziom sportowy turnieju. Po niemal 6 - godzinnych zmaganiach zwycięzcą i zdobywcą Pucharu Starosty został pan Sławomir Kasprowicz. Drugie miejsce zajął pan Damian Listek, a miejsce trzecie pan Tomasz Banasik