W dniu 6 kwietnia 2017 uczniowie klas maturalnych wzięli udział w XXVI Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Sandomierskiej na Jasną Górę. Pobyt w maryjnym sanktuarium rozpoczęło spotkanie z „ciekawym człowiekiem”. W tym roku był nim Leszek Dokowicz, który podzielił się z młodymi osobistym świadectwem nawrócenia. Po spotkaniu młodzi uczestniczyli we wspólnej modlitwie różańcowej w Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie wspólnie uroczyście zawierzyli Maryi swoje zaczynające się dorosłe życie. Mszy świętej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz towarzysząc maturzystom w ich modlitwie. Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele maturzystów złożyli na ręce księdza bpa podziękowanie za sprawowanie Mszy świętej i wygłoszone słowo Boże.

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych już po raz kolejny mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych na stażu trzytygodniowym poza granicami kraju w Portugalii. Celami projektu jest wsparcie stażystów w zdobywaniu nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, poznanie zawodowego języka obcego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację oraz kultury, tradycji i metod organizacji pracy kraju przyjmującego. Zdobycie wyżej wymienionych doświadczeń polepszy szanse na start zawodowy przyszłych pracowników i ułatwi im znalezienie atrakcyjnego zajęcia w branży gastronomicznej. Celem drugoplanowym projektu jest potwierdzenie nabytych umiejętności przez dokument Europass Mobility, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Z początkiem kwietnia b.r. 40 uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych  i Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz 40 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie  Mechanik Pojazdów Samochodowych przystąpiło do szkoleń na  kursach  spawania  w metodzie MAG 135. Kursy spawania są jednym z działań realizowanego w szkole projektu unijnego  „Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  bliżej rynku pracy”.  Zaplanowanych jest do realizacji łącznie 8 kursów w 2 letnim okresie trwania projektu.  Ponadto uczniowie odbędą miesięczne staże i praktyki w lokalnych przedsiębiorstwach gdzie nie tylko podniosą swoje kompetencje zawodowe ale też  będą  otrzymywać stypendium stażowe. Kolejny element realizowanego projektu  stanowią  zajęcia z doradztwa zawodowego, których głównym celem jest zaplanowanie przebiegu własnej ścieżki kariery zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy. Temu celowi mają służyć  też zaplanowane wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców w regionie.

Uczniowie naszej szkoły w całym cyklu nauki w różnorodny sposób wzmacniają swoje przyszłe kompetencje zawodowe miedzy innymi uczestnicząc w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. Obecnie aktywnie biorą udział w zajęciach z postaw przedsiębiorczości i kreatywności , języków obcych w zakresie tematyki zawodowej oraz doradztwa zawodowego. Ukończyli już zajęcia z zakresu kompetencji matematycznych , otrzymując stosowne certyfikaty. Z dużym zaangażowaniem zdobywają także praktyczne umiejętności u lokalnych przedsiębiorców branży gastronomicznej. Kolejne wyzwanie dla młodzieży, to rozpoczynające się warsztaty dotyczące nowoczesnych rozwiązań w branżach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. W związku z tym uczniowie naszej „Żywieniówki” wezmą udział w warsztatach „Turystyka zdrowotna i prozdrowotna”. Dodatkowe godziny nauki z całą pewnością wzmacniają ich zawodowy potencjał oraz zwiększają szanse na sukces naszych przyszłych adeptów technikum żywienia i usług gastronomicznych na rynku pracy.