Blisko 9 tys. uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zmierzyło się 29 listopada 2017r. z zadaniami Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English High Flier. W językowej rozgrywce uczennica klasy II LOM Aleksandra Molisak zajęła zaszczytne 1 miejsce w województwie świętokrzyskim i 16 w skali kraju. W kategorii liceum w konkursie wzięło udział około 2500 uczniów w całej Polsce, natomiast w województwie było to 280 osób. W naszej szkole w konkursie wzięło udział 18 uczniów. Ola znalazła się w gronie laureatów nie przez przypadek. Jest to osoba, która prezentuje bardzo wysoki poziom znajomości języka angielskiego, zarówno jeśli chodzi o zagadnienia gramatyczne, jak i treści leksykalne. Bardzo dużo czasu poświęca również na samodzielną pracę, studiowanie literatury anglojęzycznej i ćwiczenie wymowy. Zdobycie I miejsca w województwie jest nagrodą za jej ciężką pracę i chęć udoskonalania swoich umiejętności językowych.

 

Młodzież Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie wzięła udział w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja jest pod hasłem „Nietypowe obiekty noclegowe” W szranki stanęli uczniowie trzeciej klasy Technikum Hotelarstwa. Głównym celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych młodzieży. Branża hotelarska jest jednym z najlepiej rozwijających się sektorów gospodarczych na świecie. Powstawanie nowych baz noclegowych związane jest z dynamicznym rozwojem różnych dziedzin życia. W związku z tym istnieje potrzeba kształcenia nowych kadr, które z pewnością odnajdą się na rynku pracy.

 

W 2017 roku przypadła 200-setna rocznica śmierci generała Tadeusza Kościuszki ,Naczelnika Insurekcji z 1794 r., bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych i obywatela honorowego Republiki Francuskiej . Wielkość i zasługi Kościuszki doceniła Konferencja Generalna UNESCO, która objęła patronatem obchody tej rocznicy a Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki. Przez cały rok trwały obchody Roku Kościuszkowskiego w wielu miejscach na świecie, między innymi w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point. Młodzież klas mundurowych ZS nr1 w Opatowie również uczciła pamięć o tym wybitnym wojskowym. Przez cały rok uczniowie szukali informacji o Tadeuszu Kościuszce, zapoznawali się z jego biografią i dokonaniami.