W poniedziałek 17 lipca 2017r. miała miejsce uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji rozbudowy i doposażenia Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Kielcach a Starostwem Powiatowym w Opatowie. Całość inwestycji opiewająca na 5 mln zł. objąć ma trzy podstawowe elementy: remont dotychczasowej sali gimnastycznej i starego bloku sportowego, budowę łącznika i nowej, profesjonalnej sali gimnastycznej oraz doposażenie warsztatów szkolnych w nowoczesne urządzenia i maszyny służące nauce zawodów: technik pojazdów samochodowych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali wicemarszałek i członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik oraz radna Sejmiku Wojewódzkiego Ewelina Bień. Podpisy ze strony Powiatu Opatowskiego złożyli Starosta Opatowski Bogusław Włodarczyk, skarbnik Powiatu Zofia Rusak oraz członek Zarządu Powiatowego Mirosław Adamek.

 

Lista kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie

na rok szkolny 2017/2018 (szkoła ponadgimnazjalna)

Adobe PDF Logo4

 

Serdecznie witamy w społeczności uczniowskiej

Szkoły na Górce :)

 

 

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie wkracza w fazę wielkich zmian i rozwoju, który pozwoli podnieść jeszcze bardziej poziom kształcenia zawodowego. Dzięki zaangażowaniu i przychylności władz powiatowych na czele ze Starostą Panem Bogusławem Włodarczykiem, rozpocznie się w tym roku budowa profesjonalnej hali sportowej oraz remont i doposażenie bloku sportowego szkoły. Oprócz tego, zrealizowane będzie też kompleksowe doposażenie warsztatów szkolnych w urządzenia i maszyny służące profesjonalnemu kształceniu młodzieży w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik pojazdów samochodowych. Całość dokonywanych inwestycji wyniesie ponad 5 mln. zł. „Bardzo się cieszę, że realizacja tak wielkiego przedsięwzięcia dokonywana jest w szkole, w której pracuję i dla której działam jako nauczyciel i jako radny powiatowy.