W dniach 26-27.10.2017 w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyły się eliminacje szkolne XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych rywalizowali w dwóch blokach tematycznych: mechanizacja rolnictwa i technologia żywności. Olimpijczycy walcząc o zakwalifikowanie się do eliminacji stopnia II okręgowego rozwiązywali zadania pisemne- testowe i praktyczne. Spośród 34 uczniów klas TMR wyłoniono trzech finalistów i są to uczniowie klasy 3: Paweł Kot, Dominik Gardian, Paweł Masternak. Natomiast spośród 15 kandydatów TŻ i UG zakwalifikowali się uczniowie z klasy 3: Krzysztof Pyza, Dawid Lebioda, Daria Kaczmarczyk.

Listopad to czas powrotów do przeszłości, to czas wspominania ważnych wydarzeń i tych, którzy odeszli. Aby przybliżyć uczniom klas mundurowych sylwetki i bohaterstwo żołnierzy Cichociemnych, nauczyciele koordynujący pracę klas mundurowych pani Edyta Gwoździk i pan Marek Frejlich zorganizowali "żywą lekcję historii". W tym celu zaprosili do szkoły historyków z Fundacji Wiedza - Rozwój - Bezpieczeństwo z Kielc oraz przedstawicieli rodzin Cichociemnych spadochroniarzy AK. Młodzież miała możliwość wysłuchać informacji i wspomnień o bohaterskich postawach płk Jana Piwnika ''Ponurego", słynnego dowódcy zgrupowania walczącego z najeźdzcą w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie, o którym opowiadała jego bratanica pani Teresa Piwnik oraz wspomnień o Edwardzie Bzymku Strzałkowskim ps. ''Bazyli'', szefie grup wywiadowczych AK na południu Polski podczas II wojny światowej, którego wspominał bratanek pan Zdzisław Bzymek.

Już po raz piąty młodzież klas mundurowych ZS nr 1 w Opatowie uczestniczyła w „Manewrach GROM COMBAT”. Szkolenie odbyło się z inicjatywy p. Edyty Gwoździk i p. Marka Frejlicha, koordynujących współpracę z p. mjr Jackiem Kowalikiem. 46 osobowa grupa miała okazję sprawdzić swoje możliwości i kondycję, uczestnicząc w niezwykle atrakcyjnych zajęciach, min. szkoleniu wodnym, elementów MMA, systemu GROM COMBAT, walki wręcz z użyciem noża oraz ćwiczeniach z zastosowaniem TRX. Zajęcia poprowadzili doświadczeni instruktorzy Fundacji GROM COMBAT: mjr Jacek Kowalik i por. Adam Szela. Niezwykłym elementem tegorocznych „Manewrów” było spotkanie z płk. Piotrem Gąstałem, byłym dowódcą JW GROM, który mimo licznych obowiązków zaszczycił młodzież swoją obecnością.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny

pt. „Czytam, więc jestem”.

Poloniści we współpracy z Biblioteką Szkolną w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie ogłaszają konkurs czytelniczy