Pięcioro naszych uczniów z techników: Karol Czeczot (Technikum Pojazdów Samochodowych), Kinga Chaniecka i Julia Lipińska (Technikum Hotelarskie), Krzysztof Pyza oraz Monika Sajda (Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych) otrzymało stypendium w ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Koordynowany projektu jest Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podstawą ubiegania się o stypendium były znaczące osiągnięcia z przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków obcych. Uczniowie wykazali się udziałem w olimpiadach, konkursach oraz dodatkowych warsztatach i szkoleniach. Domeną osób szczególnie zdolnych jest umiejętność łączenia pasji z wykonywanym zawodem. Nasi uczniowie zawsze chętnie zdobywają dodatkowe kwalifikacje, a w przypadku piątki stypendystów ich starania zostały wyjątkowo wyróżnione. Liczba uczniów zakwalifikowanych do stypendium potwierdziła, że w powiecie opatowskim jesteśmy liderami w kształceniu zawodowym.

Dzień Ziemi, to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Coroczny temat tego święta związany jest z ważnym dla środowiska i przyrody zagadnieniem, w tym roku poświęcony jest on ochronie bioróżnorodności. Różnorodność biologiczna to termin, którym posługujemy się, aby oddać cale bogactwo świata przyrody. Nie jesteśmy w stanie przetrwać w oderwaniu od przyrody, choć czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zachodzące w szybkim tempie zmiany klimatyczne i konsumpcyjna działalność człowieka powoduje, że liczba i różnorodność organizmów żywych ulega redukcji szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Stąd pomysł na „Green Monday” w naszej szkole. Aby pokazać, jak ważna jest dla nas Ziemia,

W kwietniu obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Aby przybliżyć uczniom ten temat w naszej szkole odbyła się lekcja na której Agnieszka Zwolska – bibliotekarka szkolna czytała wraz z uczniami fragmenty książek znajdujących się w bibliotece szkolnej poświęconych tej problematyce: „Zatajony Katyń” T. Kisielewskiego oraz „Pamiętniki znalezione w Katyniu” G. Lipińskiej.

,,Ważne są dni, których jeszcze nie znamy'', to słowa będące myślą przewodnią uroczystości pożegnania absolwentów ZS nr 1 w Opatowie, która odbyła się 28 kwietnia 2017r. Uczniowie klas Liceum Służb Mundurowych, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po raz ostatni spędzili czas w obecności swych wychowawców i nauczycieli, pod których opieką pracowali przez kilka lat nauki w szkole. Uroczystość tę zaszczycili swą obecnością Starosta Powiatu Opatowskiego pan Bogusław Włodarczyk, radni Powiatu Opatowskiego: pani Aneta Bławat i pan Tomasz Świątek, pani Karolina Stojek reprezentująca Ochotniczy Hufiec Pracy oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Było to wyjątkowo uroczyste spotkanie, podczas którego pani dyrektor Magdalena Gdowska dziękując młodzieży za ich ogromną pracę, aktywność i zaangażowanie w życie szkoły, jednocześnie życzyła kolejnych sukcesów na egzaminie maturalnym i w dalszej realizacji podczas wymarzonych studiów i pracy zawodowej.