Formularz rejestracyjny dla absolwentów chcących wziąć udział w zjeździe organizowanym

z okazji obchodów 60-lecia szkoły w dniu 7 października 2022 r.