K Mrozek

panorama budynków szkoły

Zaproszenie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Uczniowie

mają zaszczyt zaprosić

7 października 2022 roku

Absolwentów, emerytowanych: Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników
i wszystkich Sympatyków Szkoły

na jubileuszową galę z okazji 60–lecia

Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie
i uroczystego nadania szkole imienia patrona
płk. Jana Piwnika „Ponurego”

oraz Zjazd Absolwentów

 

Formularz zgłoszeniowy dla absolwentów wyrażających chęć uczestnictwa w zjeździe

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie z kierunków  Technik Pojazdów Samochodowych i Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki  25 marca wzięli udział w eliminacjach XI Ogólnopolskich Mistrzostw  Mechaników. W tej edycji wzięliśmy udział w kategoriach: Młody Mechanik, Młody Mechanik Maszyn Rolniczych oraz Młody Mechanik Motocyklowy. We wszystkich kategoriach udział  wzięło około 70 uczniów, to 35 zespołów. 

W dniu 25 marca 2022 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyło się spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Głównym tematem było efektywne doradztwo zawodowe prowadzone na wszystkich etapach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem szkół zawodowych. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika, który podkreślił wagę skutecznego doradztwa zawodowego w kontekście naboru do szkół zawodowych oraz zapotrzebowania rynku pracy na dobrze wyszkolonych specjalistów.

W dniu 29 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne do IX edycji konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy pt. „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”. Tegoroczną edycję konkursu honorowym patronatem objął Minister Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Nasi uczniowie chętnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Do rywalizacji w eliminacjach szkolnych przystąpiło 9 uczniów.

W procesie edukacji młodzieży klas Liceum Służb Mundurowych Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie bardzo ważny element stanowi wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania historii. Z tego względu uczniowie mundurówki bardzo aktywnie uczestniczą we wszelkich uroczystościach rocznicowych i wydarzeniach o charakterze patriotycznym. W ostatnich tygodniach było ku temu kilka okazji i młodzież wielokrotnie prezentowała swoją patriotyczną postawę.