Zapraszamy do lektury nowego jubileuszowego cyklu „Okiem Belfra”. Znajdą tu Państwo wspomnienia emerytowanych nauczycieli, którzy zgodzili się podzielić swoimi refleksjami na temat pracy szkole.

Jak rozpoczęła się Pani kariera zawodowa?

Ukończyłam Liceum Pedagogiczne im. Powstańców Śląskich w Pszczynie w 1961r, potem w 1969 r. Studium Nauczycielskie im. E. Kuroczki w Ostrowcu Świętokrzyskim o kierunku wychowanie fizyczne z biologią. Uzyskałam dyplom i kwalifikacje równoważne wyższym studiom zawodowym. Pracę pedagogiczną rozpoczęłam w Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie 01.09.1961 r. Po przepracowaniu dziesięciu lat 01.09.1970 r. przeniesiono mnie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opatowie.

Halina Podczasi portret

Jakiego przedmiotu Pani uczyła i w jakich latach?

Z wykształcenia jestem historykiem. Ukończyłam studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o specjalności historia na Uniwersytecie Warszawskim w 1971 roku. W tym samym roku podjęłam pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Opatowie na etacie bibliotekarza.

Jakiego przedmiotu Pan uczył i w jakich latach?

Jestem z wykształcenia nauczycielem wychowania fizycznego. Zdobyłem dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Tytuł magistra otrzymałem w 1964 roku. Rozpoczynałem studia bezpośrednio po maturze 1960 roku i ukończyłem je w terminie z wynikiem dobrym.

1. Jakiego przedmiotu Pani uczyła?

Pracowałam w tej szkole od 1969 roku przez 33 lata jako nauczycielka języka rosyjskiego.