dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Franciszka Zubrzyckiego w Opatowie w latach 1971 -1991

dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej w latach 1962 - 1971

Bohaterem kolejnego z cyklu wywiadu jest Pan Tomasz Świątek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie w latach 2012 – 2014, nauczyciel historii, z sukcesem łączył umiejętność kierowania największym zespołem szkół ponadgimnazjalnych w powiecie opatowskim ze swoimi pasjami: historią, muzyką, sportem i wielką miłością do przyrody, wielbiciel muzyki Morrisona i Hendrixa, zarażał młodzież swoimi zainteresowaniami, bo według niego muzyka likwiduje wszelkie bariery.

60 lat minęło jak jeden dzień…

Bohaterem wywiadu jest Pan Stanisław Łukasik, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie w latach 2001 – 2012, nauczyciel przedmiotów zawodowych, doświadczony pedagog, sprawny menadżer, wielki przyjaciel młodzieży.