IMG 0335

Rada Wolontariatu 2020/2021
 
Przewodnicząca: Aleksandra Zimoląg
Zastępca przewodniczącej: Weronika Woźniak
Sekretarz: Kamila Kroczak
Skarbnik: Patrycja Lipiec  Justyna Relikowska

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid

 

Młodzież Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie zorganizowała w ramach akcji MEN „Razem na Święta” zbiórkę słodyczy dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach oraz dzieci z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Opatowie. Stało się to możliwe w trudnym czasie pandemii dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy wspólnymi siłami sprawili dzieciom mikołajkową miłą niespodziankę.

W sobotę 8 czerwca 2019r.młodzież Zespołu Szkół nr 1 uczestniczyła na Rynku w Opatowie w happeningu pod hasłem „Stop Przemocy”. Nasi wolontariusze na czele ze Szkolnym Kołem Wolontariatu mogli podzielić się „Dziełami Dobroci”, wszystkimi dokonaniami z obszaru działalności wolontariackiej, pomocowej, charytatywnej i społecznej roku szkolnego 2018/2019. Młodzieży gratulujemy dużego zaangażowania w dzisiejsze przedsięwzięcie.

W czwartek 6 czerwca w naszej szkole odbył się program artystyczny „Pokaz Talentów” w ramach przeprowadzonej w kwietniu akcji charytatywnej na rzecz małego Jasia.