rada wolontariatu 2021 2022

Rada Wolontariatu 2021/2022
 
Przewodnicząca: Aleksandra Zimoląg
Zastępca przewodniczącej: Julia Wieczorek
Sekretarz: Gabriela Arcowska
Skarbnik: Natalia Misiołek
                Amelia Jurak

Uczniowie klasy 3 Technikum Logistycznego bardzo chętnie włączyli się w akcję mikołajkową dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach. Pod opieką nauczycieli: Ewy Słowińskiej, Małgorzaty Stępień oraz Magdaleny Szczygieł przygotowali paczki dla każdego podopiecznego. Pomoc sprawiła uczniom ogromną radość.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Cyprian Kamil Norwid

 

Młodzież Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie zorganizowała w ramach akcji MEN „Razem na Święta” zbiórkę słodyczy dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach oraz dzieci z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Opatowie. Stało się to możliwe w trudnym czasie pandemii dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy wspólnymi siłami sprawili dzieciom mikołajkową miłą niespodziankę.

W sobotę 8 czerwca 2019r.młodzież Zespołu Szkół nr 1 uczestniczyła na Rynku w Opatowie w happeningu pod hasłem „Stop Przemocy”. Nasi wolontariusze na czele ze Szkolnym Kołem Wolontariatu mogli podzielić się „Dziełami Dobroci”, wszystkimi dokonaniami z obszaru działalności wolontariackiej, pomocowej, charytatywnej i społecznej roku szkolnego 2018/2019. Młodzieży gratulujemy dużego zaangażowania w dzisiejsze przedsięwzięcie.