naglowek fundusze

 

23 stycznia 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie budynku dydaktycznego zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie realizowany w ramach osi priorytetowej V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”. Realizację rozbudowy budynku dydaktycznego rozpoczęto 26-01-2010r. a zakończono ją 28.12.2011r. Wartość projektu 4.727.418,72 z czego dotacja z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.807.427,43 zł.

Do dyspozycji uczniów i pracowników oddano wyposażone: 10 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski i świetlica ,szatnię dla młodzieży. W wyniku rozbudowy uzyskano także pomieszczenia: gospodarcze, na działalność samorządu szkolnego oraz PCK. Nauczyciele będą mieć pokój do dyspozycji podczas spotkań z rodzicami. W piwnicy projektowanego budynku znajdzie się holl, pomieszczenia porządkowe, szatnie, magazynki gospodarcze oraz dwie sale na zajęcia pozalekcyjne. Na parterze zaplanowano: 5 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, holl, pomieszczenie dla woźnego z zapleczem socjalnym, WC dla niepełnosprawnych, węzeł sanitarny chłopców oraz węzeł sanitarny dziewcząt. Pierwsze piętro zostanie zagospodarowane w następujący sposób: holl, pomieszczenia porządkowe, 5 sal lekcyjnych, w tym 2 z zapleczem, świetlica oraz węzły sanitarne. Ogrzewanie obiektu realizowane będzie za pomocą istniejącej kotłowni gazowej poddanej rozbudowie. Projekt ten charakteryzuje się kompleksowością i wieloaspektowością. Przewiduje się, że z infrastruktury wspartej w ramach projektu korzystać będzie do 2015 roku 1000 uczniów, bezpośrednio zostaną utworzone 2 nowe miejsca pracy. Powierzchni całkowitej wybudowanego obiektu 2210,59 m2.