Drukuj

Harmonogram pracy nad nadaniem imienia i sztandaru ZS nr1 w Opatowie

Etap pracy

Dzialania

Terminrealizacji

Osoby odpowiedzialne

Popularyzacja
patrona

Promowanie patrona szkoły patrona na lekcjach j.polskiego, historii, godzinach wychowawczych, EDB( wykorzystanie dostępnych informacji zamieszczonych na stronie szkoły w zakładce ,, Patron'').

X 2021-XII 2021

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas

Zakup do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem.

X 2021- VI 2022

Agnieszka Zwolska

Przygotowanie gazetki dotyczącej postaci patrona na korytarzu szkolnym i w bibliotece.

X-XI 2021

Opiekunowie Samorządu Szkolnego, Agnieszka Zwolska

Przygotowanie apelu poświęconego płk Janowi Piwnikowi ,, Ponuremu'' w 80 rocznicę Zrzutu do okupowanej Polski po zakończonym szkoleniu ,, Cichociemnych''

XI 2021

Tomasz Świątek, Ewa Cybula, Edyta Gwoździk, Marek Frejlich

Zorganizowanie spotkań z osobami związanymi z płk Janem Piwnikiem ,,Ponurym''

IX 2021 -VI 2022

Edyta Gwoździk, Marek Frejlich

Wyjazd do miejsc związanych z patronem szkoły

V-VI 2022

Marek Frejlich, Edyta Gwoździk, Józef Komisarek, Agnieszka Frejlich

Zorganizowanie Biwaku ,, Ponury- Nurt w Górach Świętokrzyskich oraz Zawodów Strzeleckich

VI 2022

Marek Frejlich, Edyta Gwoździk, Józef Komisarek, Tomasz Świątek

Udział w uroczystościach poświęconych osobie płk Jana Piwnika ,, Ponurego''

IX 2021- VI 2022

Marek Frejlich, Edyta Gwoździk

Konkurs wiedzy o przyszłym patronie szkoły

IV 2022

Tomasz Świątek, Ewa Cybula, Edyta Gwoździk, Marek Frejlich

Konkurs plastyczny związany z przyszłym patronem szkoły.

IV 2022

Monika Masternak

Agnieszka Klimkowska

Agnieszka Frejlich

Iwona Kapsa

Powiatowy Festiwal Piosenki Niezłomnej im Jana Piwnika ,, Ponuego''

VI 2022

Edyta Gwoździk

Magdalena Szczygieł

Agnieszka Klimkowska

Agnieszka Frejlich

Zatwierdzenie projektu sztandaru szkoły

I 2022

Rada Pedagogiczna

Przygotowania do
uroczystości
nadania
szkole imienia

Pozyskiwanie środków finansowych na sztandar szkoły i uroczystość
nadania imienia szkole

IX 2021- IX 2022

Dyrekcja szkoły

Opracowanie scenariusza i przygotowanie uroczystości nadania szkole imienia płk Jana Piwnika ,, Ponurego'' oraz sztandaru

X 2021- IX 2022

Edyta Gwoździk

Ewa Cybula

Marek Frejlich

 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA SZKOLE I
POŚWIĘCENIA SZTANDARU

IX/X 2022

Edyta Gwoździk

Ewa Cybula

Marek Frejlich