naglowek czas prof

Rusza nowy projekt dla uczniów Górki "Czas profesjonalistów ...".
W projekcie przewidziano udział 100 uczniów Zespołu Szkół nr1 w Opatowie z następujących kierunków kształcenia:
technik hotelarstwa – 10 uczniów,
technik żywienia i usług gastronomicznych – 20 uczniów,
technik logistyk – 20 uczniów,
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 20 uczniów,
technik pojazdów samochodowych – 20 uczniów,
mechanik pojazdów samochodowych – 10 uczniów.
Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach powiatu opatowskiego poprzez wzmocnienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół, służącej podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Działania w Projekcie wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów i nauczycieli i obejmują następujące obszary:
1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły poprzez doposażenie 5 pracowni szkolnych: pracowni obsługi magazynu – technik logistyk, pracowni agrotroniki – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pracowni gastronomicznej i obsługi klienta- technikum żywienia i usług gastronomicznych, pracowni obsługi gości hotelowych – technikum hotelarskie. Wśród nowych pomocy dydaktycznych znajda się wózek widłowy, moduł GPS do ciągnika rolniczego, nowoczesny sprzęt gastronomiczny i hotelarski. Wartość doposażenia to 193750,00zł
2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli; 4 nauczycieli kształcenia zawodowego nabędzie kwalifikacje w zakresie Diagnostyki i obsługi klimatyzacji.
3. Rozwój kompetencji zawodowych uczniów poprzez organizację staży dodatkowych; 100 uczniów Zespołu Szkól nr1 odbędzie 4-tygodniowy staż u pracodawców. Staż będzie odbywał się w wakacje, a uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 2000zł.
4. Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie przez uczniów kursów specjalistycznych, które pozwolą na zdobycie dodatkowych uprawnień zwiększających szansę uczniów na rynku pracy. Projektu obejmują kursy: baristy, baristy II stopnia, barmański, somelierski, kelnerski, agenta celnego, spawacza MMA111, spawacza MAG135, operatora kombajnu zbożowego, obsługi ładowarek teleskopowych i wózków. Kursy zakończą się wydaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie przez uczestnika kompetencji.
Kolejny projekt realizowany na „Górce” to kolejni uczniowie, którzy po skończeniu szkoły średniej mogą wejść na rynek pracy z dodatkowymi kwalifikacjami, o które zabiega coraz więcej pracodawców.

 

Dodatkowych informacji na temat projektu i procesu rekrutacji udziela Szkolny Kordynator Projektu Piotr Cybula pokój nr 8.

 

Plakat 851