Termin składania ofert: 27.08.2019 r. godzina 12:00

Nr sprawy: IE2/ZS1/1/2019

Termin realizacji zamówienia: do 05 września 2019 r.

do pobrania:

ogłoszenie

projekt umowy

formularz cenowy, oświadczenia

formularz ofertowy

OPZ