ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony - 14 sierpnia 2019r.

Ogłoszenie nr 586195-N-2019 z dnia 2019-08-014 r.  

TREŚĆ

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla ZS nr1 w Opatowie w asortymencie wyszczególnionym w załączniku Nr 2 do niniejszej specyfikacji z podziałem na części: Część I – różne produkty spożywcze Część II – produkty mięsno – wędliniarskie Część III – produkty mleczarskie Część IV – pieczywo Część V – mrożonki, ryby, VI – owoce, warzywa 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

2019-08-22, godzina: 09:00

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 2020-08-31.

 do pobrania w formacie PDF

Protokół wyboru wykonawcy

Wyjaśnienia do SWIZ

Wyjaśnienia do SWIZ - rogal

Załącznik do protokołu postępowania na dostawę artykułów spoywczych dla Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (formularz oferty)

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (mięso)

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (mrożonki)

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczywo)

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (mleko)

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (warzywa)

Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (artykuły różne)

Załącznik Nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 Oświadczenie o przesłankach do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6 Oświadczenie dodatkowe

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia