Niezwykle elitarna wizyta miała miejsce 27.11.2013r w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie. W murach szkoły gościł dowódca Jednostki Specjalnej GROM płk Piotr Gąstał z towarzyszącymi mu oficerami. Płk Piotr Gąstał to jeden z pierwszych żołnierzy, którzy rozpoczynali służbę w GROM - ie pod dowództwem gen. Sławomira Petelickiego. Wspólnie, z dobrze znanym młodzieży opatowskiej mundurówki mjr Jackiem Kowalikiem, brali udział w wielu misjach stabilizacyjnych, działając w zespole rozpoznawczym, operacyjnym i bojowym.

Podczas wizyty w ZS Nr 1 komandosi z najbardziej liczącej się na świecie polskiej jednostki wojskowej uczestniczyli w spotkaniu z dyrekcją szkoły, nauczycielami i młodzieżą. Wyrazili swoje zainteresowanie działaniem uczniów z klas mundurowych, ich udziałem w szkoleniach, treningach i ważnych uroczystościach. Podczas rozmowy z dyrektorem szkoły panem Tomaszem Świątkiem podkreślili szacunek młodzieży do munduru, tradycji wojskowych oraz duże zdyscyplinowanie. Ta niecodzienna wizyta przebiegała w bardzo ciepłej i sympatycznej atmosferze. Goście z GROM - u podczas spotkania w Sali Patriotycznej, podziwiali zgromadzone eksponaty i dekoracje podkreślające patriotyzm młodzieży i szacunek do historii. Szczególnie zachwyciła ich ekspozycja zdjęć dokumentujących udział klas mundurowych w szkoleniach prowadzonych przez byłych i obecnych komandosów GROM - u. Podsumowaniem spotkania był wyjazd płk Piotra Gąstoła z komandosami i nauczycielami na co dzień pracującymi z klasami mundurowymi – panią Edytą Gwoździk i panem Markiem Frejlichem do „Kwatery Ponurego" w Janowicach. Żołnierze z wielkim wzruszeniem podziwiali pamiątki zgromadzone w rodzinnym domu jednego z „Cichociemnych" płk Jana Piwnika „Ponurego". Dokonali wpisu do „Księgi Pamiątkowej" i pozostawili emblemat GROM – u oddając cześć i pamięć „Ponuremu". Na pożegnanie, dowódca JW GROM płk Piotr Gąstał zapewnił szkole swą przychylność i otwartość na współpracę z jednostką oraz zapowiedział swą kolejną wizytę.