W dniu 20 listopada 2013r w Zespole Szkół Nr 1 odbyły się eliminacje szkolne do I edycji konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy pt. „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie chętnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 21 uczniów. Po rozwiązaniu testu składającego się z 32 pytań dwoje uczniów tj. Borys Anna z klasy II TE oraz Tenderenda Jakub z klasy II TPS zakwalifikowało się do etapu regionalnego, który odbędzie się w Kielcach. Eliminacje szkolne zostały zorganizowane przez nauczycieli naszej szkoły – Agnieszkę Spałę oraz Romana Górę.