Zespół Szkół nr 1 w Opatowie to placówka z ponadpięćdziesięcioletnią tradycją kształcenia zawodowego. Bogata oferta kierunków kształcenia, z której może korzystać młodzież, wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy. Szkoła współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy oraz z Cechem Rzemiosł i Pracodawców w Opatowie, a także z uczelniami, fundacjami, przedsiębiorcami i hotelami, co korzystnie wpływa na zdobywanie doświadczenia i praktycznej wiedzy uczniów.

Oferta kształcenia technikalnego obejmuje: Technikum Pojazdów Samochodowych, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Hotelarskie, Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technikum Logistyczne, Technikum Budowlane, Technikum Reklamy. Obok techników funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące z klasą służb mundurowych oraz Szkoła Branżowa I stopnia z klasami: Mechanik Pojazdów Samochodowych, z zajęciami praktycznymi na warsztatach szkolnych oraz klasa wielozawodowa kształcąca uczniów w zawodach przez nich wybranych, z praktyką u prywatnych pracodawców.

image002

Zarówno kształcenie ogólne, jak i zawodowe odbywa się na najwyższym poziomie, o czym świadczą prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy. W 2017 r. szkoła otrzymała „Brązową Tarczę”, a w 2019, 2021 i 2022 „Srebrną Tarczę” dla najlepszych techników i uplasowała się na bardzo wysokiej ósmej pozycji w województwie. Aby otrzymać takie wyróżnienie, należy wykazać się bardzo wysokimi wynikami z egzaminów maturalnych i zawodowych, a także premiowanymi miejscami w konkursach zawodowych, które uczniowie techników Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie rokrocznie zdobywają.

image001

Kształcenie zawodowe zarówno w technikach, jak i szkole branżowej ma charakter dualny – łączy kształcenie teoretyczne z zawodowym. Młodzież uczy się praktycznej nauki zawodu, łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką zawodową, a tę zdobywają nie tylko w szkolnych pracowniach i u pracodawców, ale w całej Europie: Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Portugalii czy Hiszpanii. Otrzymują tym samym certyfikaty, uprawniające ich do pracy w państwach Unii Europejskiej. Nad adeptami hotelarzami, mechanizatorami rolnictwa, logistykami czy żywieniowcami czuwa doświadczona kadra pedagogiczna, specjaliści w swoich dziedzinach.

image007

image003

Od kilku lat szkoła ma w swej ofercie Liceum Służb Mundurowych, które cieszy się niesłabnącą popularnością wśród młodzieży. Patronat nad tymi klasami sprawuje mjr Jacek Kowalik, były operator i dowódca oddziału bojowego Jednostki Specjalnej GROM. Dzięki tej współpracy uczniowie zdobywają umiejętność samoobrony w sytuacjach kryzysowych, poznając elementy systemu GROM COMBAT, uczestniczą w obozach szkoleniowych oraz obozach przetrwania, a także, biorą udział w uroczystościach o charakterze lokalnym i państwowym. Ponadto klasy mundurowe i ich opiekunowie współpracują z jednostkami straży pożarnej, policji, straży granicznej, WKU w Sandomierzu.

 image006

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie pozyskuje systematycznie pieniądze z funduszu europejskiego na doposażenie specjalistycznych pracowni, udział młodzieży w szkoleniach, kursach, a także w praktykach zawodowych odbywających się w różnych krajach Unii Europejskiej. Dzięki unijnym projektom szkoła zyskała nowoczesną bazę dydaktyczną, na którą składają się pracownie do nauki zawodu, laboratoria językowe oraz obiekt sportowy z pełnowymiarową halą, wielofunkcyjnym boiskiem oraz kompleksem fitness połączonym z siłownią. W szkole funkcjonuje też strzelnica.

image004

Ważną częścią bazy dydaktycznej są gruntownie wyremontowane warsztaty szkolne, gdzie szkolą się praktycznie przyszli technicy – mechanizatorzy rolnictwa oraz specjaliści od pojazdów samochodowych.W ofercie edukacyjnej szkoły znajdują się także Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, dzięki którym można uzyskać tytuł i uprawnienia technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki lub technika handlowca.

image008
Młodzież zamieszkała poza Opatowem, a pragnąca kształcić się w Zespole Szkół nr 1, może skorzystać z oferty Internatu znajdującego się przy szkole, który dysponuje ponad setką miejsc noclegowych. Mieszkańcy zobowiązani są do pokrycia jedynie kosztów wyżywienia.

image009