W ramach Europejskiej Akademii Piłkarskiej „Grassroots" 26.11.2013 roku odbyła się kursokonferencja, skierowana do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów piłki nożnej z regionu świętokrzyskiego. Głównym tematem szkolenia był wszechstronny rozwój ruchowy na bazie ćwiczeń opracowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej przy współpracy z Niemiecka Federacją Piłkarską (DFB). Wydarzenie to patronatem honorowym objął Starosta Powiatu Opatowskiego pan Bogusław Włodarczyk. Organizatorami konferencji byli: Polski Zawiązek Piłki Nożnej, Wydział Szkolenia Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty - Grzegorz Bień oraz Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie.

Konferencja odbyła się w gościnnych murach Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w niej udział 203 nauczycieli, trenerów i instruktorów z całego województwa. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał z ramienia PZPN Michał Kazanowski oraz Starosta Opatowski - Bogusław Włodarczyk. Kursokonferencję zaszczycili swoją obecnością: wiceprezes ŚZPN – Paweł Rybus oraz Ryszard Binensztok, dyrektor biura ŚZPN w Kielcach Maciej Cender oraz trenerzy wydziału szkolenia ŚZPN. Przedstawiciele ŚZPN wręczyli okolicznościowe grawertony, a trenerzy PZPN oryginalne koszulki reprezentacji Polski: Staroście Powiatu Opatowskiego panu Bogusławowi Włodarczykowi, współorganizatorowi konferencji dyrektorowi ZS Nr 1 w Opatowie -panu Tomaszowi Świątkowi oraz gospodarzowi obiektu - pani dyrektor LO Barbarze Kasińskiej. Spotkanie uświetnił występ Magdaleny Stępień, uczennicy Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, która brawurowo wykonała przebój Maryli Rodowicz „Futbol" oraz pokaz żonglerki piłkarskiej Konrada Ziółkowskiego. Głównymi prelegentami kursokonferencji byli trener młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21 - Marcin Dorna oraz Dariusz Szubert - srebrny medalista IO w Barcelonie, obecnie pracujący w Dolnosaksońskiej Federacji Piłkarskiej. Konferencja podzielona została na dwie części – sesję teoretyczną i praktyczną. Podczas pierwszej części konferencji dr Jacek Burda mówił na temat kontuzji i urazów w młodzieżowej piłce, Michał Kazanowski specjalista ds. Inicjatyw UEFA „Grassroots" przy PZPN omówił unifikacje szkolenia dzieci i młodzieży, Dariusz Szubert przedstawił specyfikę gier i zabaw z piłką oraz wygłosił referat na temat „Piłka nożna jutra" oraz „Testy sprawności piłkarskiej". Po panelu teoretycznym uczestnicy mogli w praktyce zobaczyć pokazowe ćwiczenia wykonane przez młodych piłkarzy z Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadzone przez trenerów Dariusza Szuberta oraz Marcina Dorna. Następnie uczestnicy konferencji poznali sposoby szkolenia dzieci i młodzieży dostosowane do pracy na orlikach i małych boiskach oraz trening pokazowy bramkarzy prowadzony przez trenera Jarosława Haczkiewicz. Uczestnicy konferencji mogli skorzystać z poczęstunku. Obsługą gości zajęli się uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie, którzy profesjonalnie zadbali również o wystrój. Motywem przewodnim dekoracji stołów była „złota polska jesień". Nad porządkiem w czasie konferencji czuwała młodzież z Liceum Służb Mundurowych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. Podsumowując kursokonferencję „Grassroots", Michał Kazanowski wyraził swoje zaskoczenie tak dużą ilością uczestników, zwrócił również uwagę na wspaniałą oprawę i profesjonalne przygotowanie całego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania wyraził dla organizatorów kursokonferencji: Waldemara Domagały - trenera koordynatora Licealnego i Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży oraz Pawła Rybusa - wiceprezesa ŚZPN.