W rocznicę urodzin twórcy i wieloletniego dowódcy GROM-u gen. S. Petelickiego odbył się Memoriał jego imienia. 13 września 2013 roku do Areny Ursynów w Warszawie przybyło ponad 200 osób, a wśród nich 17- osobowa grupa uczniów z klas mundurowych ZS Nr 1 w Opatowie. Młodzież pod opieką swoich nauczycieli p. Edyty Gwoździk i p. Marka Frejlicha mogła uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Memoriał gen. S. Petelickiego otworzył były szef szkolenia i dowódca grupy operacyjnej Jednostki Specjalnej GROM- mjr Jacek Kowalik, córka gen. S. Petelickiego- Dominika Bandurska oraz burmistrz Ursynowa - Piotr Guzioł.

Uczestnicy Memoriału w trakcie  kilkugodzinnego treningu pod czujnym okiem instruktorów poznawali i doskonalili techniki systemu GROM COMBAT, pozwalające wyjść cało z opresji w sytuacjach kryzysowych. Jednym z ważniejszych elementów była walka z przeciwnikiem z użyciem noża. O godz. 2200 wszyscy udali się na Powązki Wojskowe, aby oddać hołd generałowi. Nad jego mogiłę przybyli także przedstawiciele Stowarzyszenia „ Siła i Honor", wdowa po generale S. Petelickim, oraz przyjaciele z JS GROM. „Cieszę się, że tak licznie tutaj dzisiaj przybyliśmy, by uczcić pamięć generała, człowieka wielkiej odwagi i honoru"- powiedział na zakończenie uroczystości mjr Jacek Kowalik.