W dniu 21 listopada 2013 roku zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami banku w ramach obchodów szóstej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W tym projekcie edukacyjnym brali udział uczniowie z klasy trzeciej Technikum ekonomicznego oraz członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. Tematem przewodnim tych nietypowych zajęć przeprowadzonych na lekcji bankowości była „Własna firma" postrzegana z punktu widzenia potencjalnego przedsiębiorcy parającego się działalnością na własny rachunek.

Głównym założeniem przedsięwzięcia była promocja przedsiębiorczych inicjatyw wśród młodzieży i umożliwienie im dopasowania się do wymogów współczesnego rynku pracy. Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele lokalnej instytucji finansowej przedstawili naszym uczniom ciekawą prezentację multimedialną dotyczącą aktualnej oferty produktów bankowych dla poszczególnych grup klientów. Największym zainteresowaniem wśród naszych uczniów cieszyła się usługa płatności mobilnej z wykorzystaniem telefonu komórkowego wyższej generacji oraz wykorzystanie różnych form finansowania działalności gospodarczej. Uczniowie uczestniczący w projekcie „Otwarta firma" mają możliwość zrozumienia, że tylko wszechstronna wiedza z dziedziny finansów i bankowości, umożliwi im prawidłowe funkcjonowanie w dorosłym życiu.
Organizatorem spotkania był p. Piotr Banaczyk nauczyciel przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.