Ponad pięćdziesięcioletnia historia Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie to wspaniała tradycja szkolnictwa zawodowego. Bogata oferta kierunków, z której może korzystać młodzież oparta jest na potrzebach rynku pracy i jego tendencjach. Szkoła pozyskuje stosowne informacje z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz ze stałego kontaktu z Cechem Rzemiosł i Pracodawców. Obecnie w ZS Nr1 wiedzę zdobywa 645 uczniów w 21 oddziałach kształcąc się w technikach, liceum i szkole zawodowej. Oferta kształcenia technikalnego obejmuje: Technikum Pojazdów Samochodowych, Technikum Ekonomiczne, Technikum Obsługi Turystycznej, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Tradycją placówki jest szkolnictwo zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej gdzie młodzież może kształcić się w zawodach: sprzedawca, kucharz, fryzjer, cukiernik, rolnik, murarz- tynkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, monter urządzeń sanitarnych i wielu innych w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami umożliwiając podniesienie uczniom i absolwentom kwalifikacji zawodowych poprzez współorganizację kursów specjalistycznych dających unijne certyfikaty w różnych zawodach np. spawacz, sprzedawca itp. Od roku szkolnego 2014/2015 planujemy reaktywację niezwykle poszukiwanego na rynku pracy zawodu krawiec - szwacz. Absolwenci tego kierunku będą mieli możliwość zatrudnienia przez właściciela Zakładu Krawiecko- Szwalniczego w Opatowie. Uczniowie oprócz wiedzy ogólnokształcącej i teoretycznej mają także kontakt z praktyczną nauką zawodu zdobywaną w warsztatach szkolnych i u pracodawców, z którymi szkoła współpracuje, często bowiem absolwenci uzyskują pracę w miejscu odbywania szkolnej praktyki zawodowej. Każdy absolwent ZSZ ma możliwość kontynuowania nauki zawodu w Liceum dla Dorosłych istniejącym w naszej placówce. Jest to szkoła publiczna, bezpłatna, której ukończenie daje średnie wykształcenie i możliwość zdawania matury. Nauka odbywa się w piątkowe popołudnia i soboty co znacznie ułatwia naukę osobom pracującym. Od kilku lat szkoła ma w swej ofercie Liceum Służb Mundurowych, które cieszy się niesłabnącą popularnością wśród młodzieży. Patronat nad tymi klasami objął mjr Jacek Kowalik były operator i dowódca oddziału bojowego Jednostki Specjalnej GROM. Dzięki tej współpracy uczniowie zdobywają umiejętność samoobrony w sytuacjach kryzysowych poznając elementy systemu GROM COMBAT, uczestniczą w niezwykle fascynujących obozach szkoleniowych i wydarzeniach, biorą udział w ważnych uroczystościach o charakterze patriotycznym. Klasy mundurowe ściśle współpracują z jednostkami straży pożarnej, policji, straży granicznej, WKU w Sandomierzu. Młodzież zamieszkała poza Opatowem a pragnąca kształcić się w ZS Nr1 może skorzystać z oferty Internatu znajdującego się przy szkole, który dysponuje 110 miejscami noclegowymi, opłacając jedynie koszt wyżywienia. Szkoła może poszczycić się wieloma osiągnięciami – jej dumą jest Technikum Ekonomiczne, w którym zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych stanowi 100%. W ostatnim okresie w/w technikum było w ścisłej czołówce techników w woj. świętokrzyskim. Wśród finalistów i laureatów Olimpiady Wiedzy o Bankach, Olimpiady Wiedzy o Żywności kilkakrotnie znaleźli się uczniowie tej szkoły. Młodzież sięga także po laury sportowe zdobywając czołowe miejsca w powiatowych i wojewódzkich rozgrywkach w piłkę siatkową i tenisa stołowego. Uczeń klasy liceum mundurowego to Mistrz Polski w boksie. Każdego roku kilkuosobowa grupa uczniów ZS Nr1 to stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Starosty Powiatu Opatowskiego. Wspaniała oferta edukacyjna, nowy budynek, zmodernizowane i unowocześnione pracownie, znakomicie wykształcona kadra pedagogiczna, aktywność szkoły na terenie Opatowa, powiatu i województwa, współpraca z wieloma instytucjami i ciekawymi ludźmi, sprawia że ZS Nr1 w Opatowie to szkoła atrakcyjna, stawiająca na przyszłość swoich uczniów, idąca z duchem czasów.