11 września 2013 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie przeprowadzona była kolejna, w tym roku szkolnym pierwsza akcja honorowego oddawania krwi. Akcję zorganizowało szkolne koło PCK wraz z opiekunem – Szczepanem Madejem. Obsługę medyczną zapewniła ekipa wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Obsługę organizacyjną zapewniły członkinie SK PCK. Zgłosiło się ponad 50- ciu chętnych osób.

Ze względów medycznych 36 osób przeszło pomyślnie kwalifikacje i oddało krew. Spośród krwiodawców było 20 uczniów naszej szkoły, 7 absolwentów, 1 nauczyciel, 7 uczniów Niepublicznego Technikum w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i 1 absolwent z tej szkoły. Akcja pokazała po raz kolejny, że na młodzież można liczyć gdy jest potrzebna pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki wrażliwości i chęci pomocy potrzebującym ludzie często dotknięci poważnymi schorzeniami i po wypadkach otrzymają ten niezastąpiony lek jakim jest krew. Wszystkim krwiodawcom za zaangażowanie w akcję serdecznie dziękujemy.