proj zajec naglowek

Z początkiem kwietnia b.r. 40 uczniów Technikum Pojazdów Samochodowych  i Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz 40 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie  Mechanik Pojazdów Samochodowych przystąpiło do szkoleń na  kursach  spawania  w metodzie MAG 135. Kursy spawania są jednym z działań realizowanego w szkole projektu unijnego  „Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie  bliżej rynku pracy”.  Zaplanowanych jest do realizacji łącznie 8 kursów w 2 letnim okresie trwania projektu.

proj zajec stopka